Przychodnia dla Zwierząt

Co z tą ekologią?

Proszę Szanownych Państwa. Jak Wy, zapadam co miesiąc w fotelu z rachunkami. Czytam - 30% za prąd, a reszty z 70% wywodów na rachunku nie rozumiem. Wszystko zmienne.

Wiadomo, firma musi osiągnąć określony planem zysk, a zysk należy odprowadzić ... do Niemiec. "Polskie" cukrownie wyślą zaplanowany dochód do ... Niemiec. Tak jak Telekomunikacja Polska zrobi przelew do Francji i jak inne, znane "polskie" firmy do .... Chin, Rosji, Anglii, USA i Izraela. Nie mam nic przeciwko. Ale zapraszam wszystkich inwestorów, do budowania dobrego poziomu życia w Polsce poprzez należne podatki. Kto pamięta Gabriela Janowskiego?

Ekologia - baterie słoneczne, LPG, cała energooszczędność, po co? Okazuje się, że powstały jedynie dla podrażnienia światowej korupcji. Przeszkadzają w osiąganiu zysku. Jesteśmy w konsumenckim trzecim świecie. Nie tylko w Warszawie nie ma już dużego polskiego zakładu pracy. Wolny Rynek? ... czy Szanowni Państwo coś z tego rozumieją? 30 do 70%. Kapitał musi osiągać zysk.

Proponuję po tym smutnym wywodzie poświęcić nieco uwagi medycznym wrażeniom słuchowym. Osłuchiwaniem każdy lekarz może diagnozować wiele chorób, ale jest jeszcze jedna metoda badania pacjenta, która nie wymaga jakiegokolwiek sprzętu - wystarczy mieć dobry słuch i palce. Opukiwaniem, opisanym w medycynie od 1824 roku, badający wprowadza badane tkanki w charakterystyczne drżenie. Ściśle przyłożona dłoń do ciała i uderzanie w palec serdeczny drugą, ujawniają różne rodzaje wypuku. Wypuk może być głośny, cichy lub tępy, przedłużony lub krótki, pełny lub próżny, niski, wysoki, przytłumiony lub bębenkowy. W badaniu dużych zwierząt, koni, krów, świń, lekarze weterynarii używają płaskiej blaszki - pukadełka, czyli plezymetru i młoteczka identycznego z tym, jakiego neurolog ludzki używa do badania odruchu kolanowego. Metoda badania jest coraz rzadziej używana, bowiem dotyczy patologii ewidentnej. Obrazuje dźwiękowo zmiany w zawartości powietrza w tkankach, które je fizjologicznie mają lub patologicznie nabyły. W dawnych czasach, przed erą ekg, rtg, usg i rezonansu magnetycznego opukiwanie było wyśmienitym potwierdzeniem wcześniejszego wywodu diagnostycznego lub rewolucyjnie zmieniającym postawienie przypuszczenia o przebiegu i rodzaju choroby.


Przychodnia dla Zwierząt
lek. wet. Zygmunt Kosacki
4147