Chłodnym okiem

Widmo krąży nad Warszawą - widmo liberalizmu

Ostatni w tym roku felieton miałem zamiar poświęcić zagadnieniom świątecznym, jednakże sprawa wykupu mieszkań z racji wagi i częstych interwencji mieszkańców wywołuje coraz więcej emocji, więc nie może być przeze mnie niezauważona. Od pewnego czasu w środowisku samorządowym zaczęły krążyć pogłoski o planowanych znaczących zmianach w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. Dziś stały się faktem. Kończy się sposób podejścia do zbywania lokali komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców obowiązujących jeszcze od lat 90. ubiegłego wieku. Rządząca Platforma Obywatelska postanowiła zagadnienie ponownie uregulować. Oto najważniejsze zmiany.

Nie będzie sprzedaży lokali w budynkach oddanych do użytkowania po 1995 roku, oddanych w najem w drodze przetargu, o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, świeżo wyremontowanych, w których dokonano znacznych nakładów przekraczających 10% wartości odtworzeniowej lokalu i przeznaczonych pod inwestycje lub do rozbiórki.

Nie wykupią także lokalu zajmowanego osoby, które w okresie 5 lat przed przeznaczeniem lokali do sprzedaży otrzymywały dodatek mieszkaniowy, miały obniżony czynsz z tytułu dochodów gospodarstwa domowego, miały umorzone należności za zaległości czynszowe, otrzymywały zasiłek stały lub okresowy, zalegają z tytułu należności czynszowych, posiadają inne lokale lub nieruchomości albo je zbyły w okresie ostatnich pięciu lat. Przy takich obostrzeniach i braku niektórych przepisów wykonawczych boję się, czy sprzedaż mieszkań będzie w 2013 roku kontynuowana. Dlaczego w 2013? Nowa uchwała ma bowiem obowiązywać po rocznym vacatio legis. Dlatego wszyscy ci z Państwa, którzy rozważają wykup mieszkania od miasta powinni rozważyć to w roku 2012 i nie czekać na ostatnią chwilę. Sprzyjać temu będą także rozwiązania finansowe. W chwili obecnej najemca z 10-letnim stażem najmu ma prawo wykupić swój lokal z 90% bonifikatą. Od 2013 bonifikata wyniesie tylko 50% po upływie 10-letniego okresu najmu. Wysokość bonifikaty jest powiększana o 1% za każdy rok najmu przypadający powyżej 20 lat najmu lokalu, ale nie może przekroczyć 70%. Taką maksymalną zniżkę może otrzymać najemca z 40-letnim stażem najmu. Zakup można również rozłożyć na pięć równych rocznych rat. Omawiana uchwała została podjęta na sesji Rady Warszawy 15 grudnia.

PS. Wszystkim Czytelnikom NGP, a w szczególności miłośnikom moich felietonów, zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej

4418