Patron harcerzy

Po trzech latach przygotowań Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ przyjmuje za patrona Wigierczyków, grupę przedwojennych wybitnych instruktorów harcerskich, twórców Batalionu "Wigry" w czasie Powstania Warszawskiego.

Główne uroczystości nadania hufcowi imienia i sztandaru odbędą się w niedzielę, 25 marca. Harcerską galę rozpocznie msza św. odprawiona przez abp. Sławoja Leszka Głódzia w praskiej Katedrze pw. Św. Floriana o godz. 8.15 rano. Następnie zuchy, harcerze i instrukotrzy, oraz zaproszeni goście i mieszkańcy naszych dzielnic przejdą do Parku Praskiego, gdzie odbędzie się uroczysty apel połączony z nadaniem hufcowi sztandaru. Po apelu zuchy i harcerze wezmą udział w grze miejskiej poświęconej naszym nowym bohaterom, a wszystkich gości oraz mieszkańców serdecznie zapraszamy na wystawę "Praskie Harcerstwo" do Domu Kultury "Praga" przy ul. Dąbrowszczaków.

Zuchy, harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy hufca do tego wydarzenia przygotowywali się przez ostatnie dwa lata, realizując zadania Kampanii "Bohater". W czasie poznawania naszego kandydata na bohatera odbyło wiele różnych przedsięwzięć w ramach kampanii, m.in.: spotkania z kombatantami Batalionu AK "Wigry", wizyta studyjna w Muzeum Powstania Warszawskiego, gra miejska o tematyce powstańczej oraz cykl zajęć poświęcony pracy z bohaterem realizowany na letnich obozach. W czasie naszych przygotowań oraz przyszłej pracy z bohaterem, szczególny nacisk chcemy położyć na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia naszych instruktorów, wzorujac się na dorobku Wigierczyków.

W codziennej służbie, na naszej harcerskiej drodze potrzebujemy autorytetów. W naszych działaniach często przywołujemy pamięć bohaterów – ludzi, których uznajemy za godnych naśladowania. Stawiamy ich sobie i swoim podopiecznym za wzór. Jest wiele postaci zasłużonych dla harcerstwa, uznawanych przez ogół polskich harcerzy za bohaterów. Założyciele ruchu skautowego: generał Robert Baden-Powell z żoną Olave, współtwórcy harcerstwa: Andrzej Małkowski z żoną Olgą, projektant Krzyża Harcerskiego i współautor tekstu Prawa i Przyrzeczenia ks. Kazimierz Lutosławski, współautor słów hymnu harcerskiego i publicysta harcerski ks. Ignacy Kozielewski. Harcerze okresu konspiracji, Szarych Szeregów - ci najbardziej znani, bo opisani w "Kamieniach na szaniec" uczestnicy akcji bojowych: "Rudy", "Zośka", "Alek", ale i wielu mniej znanych, a równie wartych pamięci. Twórca metody zuchowej, komendant główny "Wawra", redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego" Aleksander Kamiński, zaangażowany w czasach PRL-u w reaktywowanie harcerstwa w jego pierwotnym, przedwojennym kształcie. Podobnie Stanisław "Orsza" Broniewski, jeden z naczelników Szarych Szeregów, komendant "Zawiszaków" Stefan Mirowski i jeszcze wielu innych...

Hufiec Warszawa Praga Północ postanowił przed trzema laty wybrać bohatera. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy w hufcu dyskusje, ankiety, konsultacje - zarówno w gronie samych harcerzy, jak i osób liczących się w praskiej społeczności. Ostatecznie, spośród kilku propozycji, na Zjeździe Hufca w grudniu 2005r. instruktorzy uznali za najlepszy pomysł nadania hufcowi imienia Wigierczyków. Chcieliśmy w sposób w pełni demokratyczny i świadomy dokonać wyboru naszego nowego patrona - mówi harcmistrz Grzegorz Chwiłoc – Fiłoc, komendant Hufca ZHP Warszawa Praga Północ – i sądzę, że swój cel osiągnęliśmy. Jednocześnie pokazaliśmy naszym drużynom harcerskim i gromadom zuchowym, jaką drogą można poszukiwać autorytetów, jak dyskutować o bohaterach, mogących służyć za wzór dla młodych Polaków, nie narzucając nikomu swojego zdania i przekonań. W mojej ocenie nowy bohater hufca w postaci Wigierczyków stanowić będzie wdzięczny i niewyczerpany przykład postaw, zachowań, wartości, które będziemy mogli przekazywać zuchom i harcerzom na zbiórkach, wycieczkach, biwakach, zimowiskach i obozach.

Przyjmując to imię, pragniemy wyrazić swój podziw dla Wigierczyków, dla mozołu wkładanego w codzienną służbę harcerską, i dla słynnych kursów wigierskich Chorągwi Warszawskiej i Mazowieckiej. Panująca na nich atmosfera autentycznego braterstwa między kadrą a uczestnikami, dbałość o poziom ideowy młodych instruktorów i o wyszkolenie w technikach harcerskich - są dla nas wzorem do naśladowania w pracy harcerskiej i instruktorskiej. Kursy, organizowane w dzikiej suwalskiej puszczy, uczyły pokory wobec praw przyrody i wywierały na uczestnikach swoiste piętno. Siła oddziaływania na młodych instruktorów była tak wielka, że Wigierczycy tworzyli nieformalne środowisko i utrzymywali bliskie kontakty w wiele lat po zakończeniu obozu.

Chcemy wspomnieć hm. Władysława Ludwiga - niezwykły autorytet harcerski i wybitnego instruktora, jak też Eugeniusza Konopackiego "Trzaskę", Witolda Sosnowskiego "Witolda", Czesława Tomasika "Czesława" czy w końcu Romana Kaczorowskiego "Prokopa".

Pamiętamy, że kursy odbywały się w Cimochowiźnie, w miejscu, które wcześniej obrała na obóz jedna z naszych praskich drużyn. Instruktorami na kursach byli również harcerze ówczesnego hufca harcerzy Praga - m.in. Stanisław Lange, Wacław Błaszczyk. Jednocześnie również chcemy oddać cześć członkom Organizacji Harcerskiej "Wigry", która miała spełniać rolę organizacji kadrowej i wspierała szkolenie wojskowe w Szarych Szeregach, i Batalionu Harcerskiego "Wigry". Pamiętamy, że w składzie "Wigier" znalazło się wielu harcerzy praskich drużyn harcerskich, oraz uczniów i absolwentów szkół praskich nie będących harcerzami.

Wszystkich mieszkańców Pragi Północ, Targówka, Białołęki i Miasta Marek, wszystkich byłych harcerzy i instruktorów naszego hufca jeszcze raz serdecznie zapraszamy na uroczystości ważne dla nas, jak i dla całej praskiej społeczności

Hm. Witold Pietrusiewicz
Phm. Michał Sztompke
7612