Białołęka społecznie odpowiedzialna

To było pierwsze spotkanie z cyklu "Białołęka - terytorium społecznie odpowiedzialne". Przedsięwzięcie, którego celem jest zdiagnozowanie niezrealizowanych potrzeb społecznych mieszkańców i już funkcjonujących inicjatyw oddolnych, będzie realizowane w dzielnicy przez studentów, wolontariuszy i samych mieszkańców.

Uniwersytet Warszawski, w ramach programu Equal "Tu jest praca", prowadzi zajęcia ze słuchaczami Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną. Wykładowca, prof. Ewa Leś - kierownik projektu - zaproponowała, żeby badanie potrzeb lokalnych, budowanie terytorium społecznie odpowiedzialnego i kształtowanie odpowiednich postaw mogło się odbywać w konkretnym miejscu. Władze Białołęki przychylnie spojrzały na projekt i przedsięwzięcie będzie realizowane. Koordynatorem projektu w dzielnicy został radny PiS - Piotr Oracz. Na konferencji 20 marca, w ratuszu spotkali się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych - młodzież ze wspólnot Światło Życie i Mundo Corde, przedstawiciele stowarzyszeń - Nasza Choszczówka i Krasnal, PKS Agape, przedstawiciele władz dzielnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Białołęckiego Ośrodka Kultury, dzielnicowy koordynator projektu Piotr Oracz, prof. Ewa Leś, Piotr Wołkowiński - specjalista ds. partnerstwa i partycypacji z Territoires, Identités et Développements we Francji.

Spotkanie było stricte robocze i wstępne. Ustalono, że w ratuszu będą się odbywać warsztaty dla studentów, przedstawicieli stowarzyszeń i zwykłych mieszkańców Białołęki. Nauczą się na nich rozpoznawać i diagnozować potrzeby lokalnej społeczności, po czym ruszą w teren z ankietami. W ten sposób powstanie mapa niezrealizowanych potrzeb społecznych Białołęki. Ostatecznym celem będzie aktywizowanie oddolnych inicjatyw i zdobywanie unijnych środków na ich realizację.

Pierwsze wykłady i warsztaty 12 i 13 maja. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Będziemy informować o godzinie i miejscu, w którym odbędą się zajęcia.


(egu)

3837