1% podatku dla ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest nie tylko jedną z najstarszych organizacji wychowawczych, ale również jedną z pierwszych, które już w 2004 roku zyskały status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że zaufanie i szacunek, jakim obdarza nas społeczeństwo, ma również odzwierciedlenie w opinii urzędników co do naszej przejrzystości finansowej i działań statutowych.

Pozwala nam to po raz czwarty zwrócić się o wsparcie finansowe do wszystkich przyjaciół i sympatyków naszego ruchu. Każda osoba może 1% zapłaconego przez siebie podatku dochodowego przekazać na rzecz naszych gromad zuchowych, drużyn harcerskich, szczepów czy Hufca Warszawa Praga Północ. 1 % będzie przeznaczony dla dzieci: Waszych, Waszych Bliskich i Waszych znajomych, a wszystko zgodnie z przepisami skarbowymi. Ten obywatelski przywilej daje nam Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykorzystajmy go i tym razem.

To nie jest ulga!

Podatnik na dokonaniu takiej wpłaty ani nie zyskuje, ani nie traci. Zyskać mogą jedynie zuchy i harcerze, którym przekażemy nasz 1%. To sposób na samodzielne decydowanie przez podatników o przeznaczeniu części ich podatków.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze, które otrzymamy?

Gwarantujemy, że wpłacone przez państwa pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio do wskazanej gromady, drużyny, szczepu, lub Hufca Warszawa Praga Północ.

Tutaj obowiązuje bardzo ważna harcerska zasada, która mówi, że w harcerstwie wszyscy jesteśmy równi. Nie będziemy pod żadnym względem wyróżniać osób, których rodzice wpłacili pieniądze. Pozyskane środki będą służyły każdemu zuchowi i harcerzowi wskazanej jednostki w tym samym stopniu. Jak co roku spożytkujemy je między innymi na zakup:

* sprzętu obozowego (namioty, sprzęt kuchenny),

* sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo (kamizelki odblaskowe, systemy łączności),

* elementów umundurowania (szczególnie ważne w związku z przeprowadzaną w ZHP reformą mundurową),

* materiałów programowych (kredki, farby, kartki, świeczki - to wszystko wykorzystujemy w dużych ilościach przy organizowaniu zbiórek, wycieczek, biwaków, obozów),

* dofinansowani kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry,

* organizację imprez cyklicznych, jak turnieje, zloty, rajdy specjalnościowe.

Gwarantujemy, że jak co roku cała zebrana kwota zostanie przez nas rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Komenda Hufca Warszawa Praga Północ w roku 2006 z 1% podatku uzyskała kwotę 20 089,15 zł, która została przeznaczona na:

- zakup materiałów programowych, w tym artykułów papierniczych, przewodników turystycznych, druków finansowych, książek do biblioteczki,

- sprzętu obozowego, w tym namiotów, lin żeglarskich, śpiworów,

- elementów umundurowania, w tym beretów, chust, wykonanie koszulek drużyn,

- remont harcówek, w tym materiałów budowlanych oraz do wystroju harcówek,

- remont łodzi żaglowych będących w dyspozycji drużyn,

- organizację wycieczek i biwaków, w tym opłacenie ubezpieczenia, artykuły żywnościowe.

W imieniu wszystkich zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów Hufca Warszawa Praga Północ dziękujemy za okazane wsparcie! Poniżej przedstawiamy krótki poradnik odpowiadający na pytania kto i jak może przekazać nam 1% swojego podatku.

Kto może przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

* podatnik wypełniający PIT – 36, PIT – 37

* osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym – nadpłata, zwrot)

* warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania (2 789,89 zł) to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego

Jak to zrobić?

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za rok 2006, możemy zmniejszyć go o 1 procent. To jedyny taki przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.

KROK 1 - ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT).

KROK 2 - obliczyć 1% podatku, odrzucając grosze (np. 45,67 zł - wpisujemy 45 zł)

KROK 3 - wykazać pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT-36 lub PIT-37 składanym do Urzędu Skarbowego. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT:

- PIT-36 przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rubryka 179)

- PIT-37 przeznaczony dla osób pracujących na etacie lub zawierających umowy-zlecenia, inne umowy cywilno-prawne lub osiągający inne opodatkowane dochody (rubryka 111)

KROK 4 - wpłacić 1% w terminie składania zeznania na rachunek bankowy:

UWAGA:

Wpłaty dokonane w placówkach Banku Pekao SA na wskazane wyżej konto zwolnione są z prowizji bankowej!
Wpłaty 1% na organizacje pożytku publicznego w placówkach Poczty Polskiej są objęte specjalną niższą prowizją w wysokości 1 zł.

KROK 5 - wypełniony formularz PIT wysłać do urzędu skarbowego. Nie dołącza się do niego kopii przelewu ani żadnych innych dokumentów poświadczających posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez ZHP.

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika zwrot podatku, to kwota, którą przekaże nam US, będzie większa o 1% wpłacony na rzecz ZHP. W przypadku gdy musimy dopłacić do rocznego zeznania, to wpłacamy o 1% mniej w porównaniu z sytuacją, gdy nie decydujemy się na odliczenie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Hufca ZHP Warszawa Praga północ oraz druk polecenia przelewu można znaleźć na stronie www.pragapolnoc.zhp.pl oraz otrzymać w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Blokowej 3 w Warszawie. Na wszystkie Państwa pytania w przedmiotowej sprawie chętnie odpowiemy drogą mailową:

1procent@pragapolnoc.zhp.pl
lub pod numerami telefonów:
022 743 87 05 - poniedziałki i środy od 18.30 do 21.00
0 602 829 090 - wszystkie dni od 18.30 do 21.00
0 801 800 114 - infolinia ZHP

Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!

hm. Grzegorz Chwiłoc - Fiłoc
Komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga PółnocZHP KOMENDA HUFCA WARSZAWA PRAGA PÓŁNOC nr 33 1240 1082 1111 0010 0518 0654
Przelew - dokument wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwotę wpłaty.
Tytuł przelewu powinien brzmieć: "dla ZHP - zgodnie z art. 27d".
Podatnik, dokonując wpłaty na rzecz ZHP, może wskazać konkretną jednostkę harcerską (hufiec, szczep, krąg, drużynę, gromadę), na rzecz której chce ją przekazać.(egu)

8991