Innowacyjna i społecznie odpowiedzialna Białołęka
Studia podyplomowe w ratuszu


Zajęcia odbywają się w ramach nowo utworzonych przez prof. Ewę Leś Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Społeczną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, które są częścią projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju - tu jest praca", finansowanego z europejskiego programu EQUAL. Administratorem projektu jest Instytut Polityki Społecznej, zaś koordynatorem wspomniana już prof. Ewa Leś. Jednoroczne studia, na których wykładowcami są wybitni specjaliści akademiccy i praktycy z kraju i zagranicy, przygotowują liderów inicjatyw prorozwojowych w zakresie podstaw rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości społecznej, zarządzania inicjatywami lokalnymi i ich finansowaniem.

Celem eksperymentalnych zajęć w Białołęce jest udział słuchaczy studiów - rekrutujących się z 15 województw, przedstawicieli samorządu dzielnicy Białołęka i lokalnych aktorów - białołęckich organizacji - we wspólnej sesji prowadzonej przez wybitnego eksperta Piotra Wołkowińskiego z Europejskiej Sieci Miast i Regionów na Rzecz Gospodarki Społecznej. Pierwszym etapem eksperymentu edukacyjnego "Budowa strategii społecznie odpowiedzialnej Białołęki" będzie krótkie wprowadzenie radnego Piotra Oracza na temat struktury społeczno-demograficznej dzielnicy i jej głównych wyzwań rozwojowych, a następnie przegląd zasad i narzędzi innowacyjnej diagnozy potrzeb społeczności lokalnych i debata na temat niezaspokojonych potrzeb społecznych w dzielnicy.

Podczas drugiego etapu eksperymentu, który odbędzie się w czerwcu tego roku, słuchacze studium, wraz mieszkańcami dzielnicy, w kilkuosobowych grupach przeprowadzą diagnozę wybranych potrzeb. W trzeciej fazie będą przygotowywać konkretne projekty prorozwojowe wraz z wnioskami o ich dofinansowanie, m.in. z funduszy europejskich. W końcu czerwca eksperyment zakończy się sesją w Urzędzie Dzielnicy Białołęka prezentującą dorobek diagnozy lokalnej z udziałem władz lokalnych dzielnicy, pracowników naukowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wszystkich uczestników i obserwatorów eksperymentu oraz mediów.

Prof. Ewa Leś
Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytet Warszawski


A oto program zajęć:

12 maja

10 - 13 Wprowadzenie do zajęć terenowych, specyfika dzielnicy, omówienie głównych problemów - Piotr Oracz (radny dzielnicy Białołęka)

14-19 Diagnoza potrzeb wspólnot lokalnych. Terytorium społecznie odpowiedzialne - wprowadzenie - Piotr Wołkowiński (Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej REVES Territoires, Identités et Développements).

13 maja

10-15.30 Diagnoza potrzeb wspólnot lokalnych - Piotr Wołkowiński

W imieniu organizatorów studiów zapraszamy na zajęcia wszystkich mieszkańców. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zajęcia są bezpłatne. Osoby pragnące uczestniczyć w tej społecznie odpowiedzialnej przygodzie prosimy o kontakt telefoniczny z Piotrem Oraczem, radnym PiS, przewodniczącym komisji polityki społecznej i ochrony zdrowia – 0602 556 940 - lub mailowy na adres: poracz@poczta.fm


 

5230