Ludzie dla ludzi

Okazją był Światowy Dzień Inwalidy, intencją - spotkanie członków Oddziału Rejonowego Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 19 kwietnia do Domu Kultury "Świt" przybyli przedstawiciele 13 kół (9 z Targówka i 4 z Białołęki), zrzeszających 1525 osób. Do końca roku mają powstać kolejne 2 koła, a oddział będzie liczył 1600 członków. To największa organizacja na terenie obu dzielnic.

Wsparcie dla jej działań zadeklarowali burmistrzowie: Targówka – Grzegorz Zawistowski i Białołęki - Jacek Kaznowski oraz prezes SM "Bródno" Krzysztof Szczurowski. 27 zasłużonych działaczy, głównie pań, otrzymało dyplomy i upominki, ufundowane przez władze obu dzielnic. W programie artystycznym wystąpił zespół "Retro" i kapela "Chłopaki ze starej paki".

Jak to robicie, że tyle ludzi się do was zgłasza? Na takie pytanie przewodniczący Oddziału Rejonowego, Remigiusz Sikora odpowiada: "Wszystko, co robimy, podporządkowane jest jednemu celowi: zrobić coś dla człowieka, by się uśmiechnął, by był zadowolony, by był zdrowszy, by miał przyjaciół i nie był samotny. Uważamy, że starszy człowiek ma prawo żyć normalnie. Staramy się w tym pomagać - zabierać ich z domu, by nie siedzieli przed telewizorem, lecz przyszli na nasze spotkanie. Z takiej okazji panie idą do fryzjera, pięknie wyglądają. Inaczej myślą o świecie i życiu."

Oddział Rejonowy organizuje spotkania świąteczne, jubileuszowe, imieninowe; jeśli pogoda pozwala - plenerowe, takie jak Święto Kupały w Kamieńczyku. Od maja odbywają się turnusy rehabilitacyjne, od czerwca turnusy wczasowe.

Wiele starań Oddziału Rejonowego dotyczy opieki zdrowotnej. Tym sprawom poświęcone jest Forum Zdrowia Ludzi Trzeciego Wieku, które na Targówku odbędzie się już po raz piąty, na Białołęce po raz drugi. Dotychczas nie powiodły się starania o utworzenie Poradni Geriatrycznej. Natomiast, dzięki życzliwości dyrektorów Pawła Szostka i Witolda Rzepki, w Ośrodku Sportu i Rekreacji emerytom udostępniono pływalnię i salę do ćwiczeń. Z zajęć na pływalni korzystają 4 grupy po 25 osób, z gimnastyki - 42 osoby. Na Targówku gimnastyka dla seniorów prowadzona jest także w lokalach, udostępnionych przez spółdzielnie mieszkaniowe "Bródno" i "Praga"; instruktorów opłaca urząd dzielnicy. Na Białołęce do współpracy zaproszono Fundację "Perpetuum mobile"; w ubiegłym roku z gimnastyki korzystało 100 osób.

Dużym powodzeniem cieszą się wycieczki po Warszawie, a także do innych miast, m.in. do Krakowa, Białegostoku, Wrocławia. Grupa aktywnych uczestników liczy już prawie 200 osób.

Oddział Rejonowy pomaga także rozwijać pasje artystyczne. Kila osób pisze wiersze i układa piosenki. Na Białołęce działa teatrzyk emerytów, w Kole nr 3 powstał zespół "Echo", w Kole nr 12 - zespół haftki. Po wielkiej stracie, jaką była śmierć Hanny Wójcik, do aktywności wraca popularny chór "Sonorki", kierowany teraz przez Zbigniewa Wójcika.

Oddział podjął współpracę ze szkołami i wolontariuszami. Zespół z Gimnazjum nr 145 uświetniał tańcami spotkania emerytów; w ratuszu Targówka wspólnie zorganizowano wystawę prac członków Związku, pn. "Łączymy pokolenia". Na Białołęce doskonale rozwija się współpraca z "Avetkami", w osiedlu "Poraje" - z nową szkołą - nr 11.

Bogate są plany na rok bieżący. 25 maja seniorzy mający 80 lat i więcej - spotkają się z władzami Targówka. Przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze koło. Statuetkę, która stanie się pucharem przechodnim, wykonał Tomasz Sikora. Będzie także jubileusz gazetki "Nasz Głos", wydawanej dzięki drukarni "Semafic".

Do końca roku we wszystkich kołach muszą się odbyć zebrania informacyjno-wyborcze. Na początku 2008 roku odbędzie się II Zjazd, który wybierze władze Oddziału Rejonowego PZERiI na następną kadencję. Kontakt z zarządem Oddziału Rejonowego Targówek można nawiązać we wtorki i czwartki w godz. 11-14 w lokalu przy ul. Turmonckiej 10, tel. 022 811 49 48.


K.

5796