Jubileusz u Gajcego

"Dzielił żołnierz wolność i sławę, kochał swe miasto Warszawę" - te słowa, umieszczone obok portretu Tadeusz Gajcego witają uczniów i gości, wchodzących do Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul Mieszka I 7. 24 maja uroczyście obchodzono 75-lecie szkoły i 30-lecie nadania jej imienia żołnierza-poety. Dekoracja zamieniła część sali gimnastycznej we frontową ścianę budynku, przy której uczniowie, słowem mówionym i piosenką, przypomnieli ważne wydarzenia z historii tej placówki i Warszawy, m.in. otwarcie 4-oddziałowej szkoły w prywatnym budynku przy ul. Siewnej, przeniesienie 7-klasowej szkoły do nowego budynku przy Mieszka I, wybuch wojny, Powstanie Warszawskie, wyzwolenie miasta. Wczuć się w rolę pomagały młodym artystom rekwizyty: chorągiewki, biało-czerwone opaski, bandaże, pielęgniarskie czepki.

Poznawaniu historii służy szkolna Izba Pamięci, w której o bohaterach Powstania Warszawskiego wiele można się dowiedzieć ze zdjęć, dokumentów, eksponatów: autentycznych mundurów, hełmów, butów, menażek, bagnetów. Na zdjęciach jest m.in. Tadeusz Gajcy i jego matka. Część Izby poświęcona jest historii szkoły. Ważne wydarzenia i osoby (np. długoletni dyrektor Feliks Taracha) utrwalone zostały na zdjęciach, w kronice szkolnej, gazetce, na dyplomach uzyskanych przez uczniów. Są też poetyckie próby opisania placówki, przypominające, że to wesoła szkoła, do której przed laty chodziły mamy i ojcowie obecnych uczniów.

Z zainteresowaniem oglądali ten dorobek goście jubileuszowej uroczystości: przewodniczący rady Targówka Zbigniew Poczesny, burmistrz Krzysztof Bugla, przewodniczący komisji oświaty Tomasz Cichocki, burmistrz Ząbek, ksiądz proboszcz Tomasz Gil oraz członkowie rady osiedla, przedstawiciele urzędu dzielnicy, OPS, a także firmy Procter&Gamble: Małgorzata Dąbrowska i Jacek Major.

Dyrektor SP 58 Danuta Jeziorkowska podkreśla, że placówka ta pełni także funkcję ośrodka kultury i wychowania. Od dwóch lat wspierają ją wolontariusze Procter&Gamble, którzy prowadzą tu warsztaty. Do godzin wieczornych otwarta jest świetlica opiekuńcza. Wspólnym dziełem nauczycieli, rodziców oraz firmy Procter&Gamble jest pomalowanie ścian w całym budynku szkolnym.

W rozwijaniu różnych form aktywności pomocny będzie jubileuszowy prezent od władz dzielnicy: kolumny, mikrofon, statyw. Wręczając dar, burmistrz Bugla obiecał, że w przyszłym roku uczniowie będą mogli korzystać z nowych boisk szkolnych.


K.

4299