Powstanie Warszawskie Praga 1944

Zbliża się kolejna, 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, którego zasięg obejmował również Pragę, jako VI Obwód Armii Krajowej. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W na terenie Pragi ok. 6000 żołnierzy Armii Krajowej, wspomaganych czynnie przez mieszkańców, podjęło walkę z przygniatającą przewagą wojsk niemieckich.

Ze względu na fakt, że dotychczasowe obchody rocznicowe w marginalny sposób wspominały wysiłek powstańców na Pradze, pragniemy podnieść rangę tego heroicznego, a zarazem tragicznego wydarzenia w pełnym kontekście historycznej prawdy.

Pojęliśmy intensywne działania w celu zorganizowania na terenie "Monopolu" przy ul. Ząbkowskiej trwającej dwa miesiące ekspozycji prezentującej Powstanie Warszawskie na Pradze. Pragniemy w równoprawnej formule ukazać zarówno najistotniejsze fakty czynu zbrojnego żołnierzy Powstania, jak również poświęcenie i ofiary ponad stutysięcznej ludności cywilnej Pragi.

W celu nadania ekspozycji maksymalnie dokumentalnego charakteru, zwracamy się do społeczeństwa Pragi o przekazywania posiadanych pamiątek, związanych z tym okresem (również jako zwrotnych depozytów). Jesteśmy zainteresowani wszelkimi militariami, dokumentami, zdjęciami, jak również przedmiotami domowego użytku, takimi, jak "karbidówki", lampy naftowe lub przedmioty wykonane prymitywnym, domowym sposobem.

Osobnym źródłem mogą być tez indywidualne opisy zdarzeń, autoryzowane dowodowo legitymacja kombatancka lub legitymacja innej organizacji formalnej. Zgłoszenia listowne z krótkim opisem proponowanego dla ekspozycji eksponatu prosimy kierować na adres: Towarzystwo Przyjaciół Pragi


Dom Kultury "Praga"
Ul. Dąbrowszczaków 2
03-474 Warszawa


Z osobami sygnalizującymi gotowość udostępnienia eksponatów zostanie nawiązany kontakt z możliwością przeprowadzenia wywiadów. Zbiórka praskich pamiątek będzie trwać do 15 lipca.

O terminie uroczystego otwarcia ekspozycji darczyńców i zainteresowanych mieszkańców Stolicy poinformujemy w osobnym komunikacie. Z up. Związku Stowarzyszeń Praskich rcd. Hubert Kossowski Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej


K.

4026