Konferencja w PNKK

Polski Narodowy Katolicki Kościół ma 110 lat. Jubileusz stał się przyczynkiem do zorganizowania konferencji na temat "Słowiańskie Kościoły Chrześcijańskie - wspólne cele i zadania oraz współpraca ze Światową Radą Narodowych Kościołów Katolickich w odniesieniu do 110 zorganizowania PNKK".

Konferencja rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Dobrego Pasterza przy Modlińskiej 205 a, której przewodniczył arcybiskup António José da Costa Raposo - zwierzchnik Kościoła Narodowego Portugalii i przewodniczący Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich (WCNCC). "Historia, dążenia ekumeniczne w stosunku do Kościoła Katolickiego i innych wyznań oraz przyszłość PNKK w RP w 110 rocznicę powstania Kościoła" to temat wykładu ks. Tomasza Rybki, administratora PNKK w Polsce. Po dyskusji i przerwie goście wysłuchali referatu arcybiskupa António José da Costa Raposo "Portugalski Kościół Narodowy oraz WCNCC - historia, teraźniejszość i przyszłość". Po przerwie obiadowej zebrani wysłuchali kolejnych referatów "Słowacki i Słowiańskie Kościoły Narodowe" (arcybiskup Augustín Bačinský, zwierzchnik Kościoła Narodowego - Starokatolickiego - Słowacji) i "Komitet Słowiański a Kościoły Narodowe" (Tadeusz Sikorski, sekretarz Polskiego Komitetu Słowiańskiego). Konferencja zakończyła się modlitwą i błogosławieństwem arcybiskupa Augustína Bačinský’ego, wydaniem wspólnego komunikatu i uroczystą mszą św. jubileuszową w parafii centralnej PNKK w RP p.w. Dobrego Pasterza. W następnym wydaniu NGP, w rozmowie z księdzem Tomaszem Rybką, opowiemy Czytelnikom o historii i dniu dzisiejszym Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA, Kanadzie i w Polsce.


(egu)

3488