W nocy inaczej

Rozmowa z Leszkiem Rutą, dyrektorem ZTM

Wchodzi w życie reforma nocnych linii autobusowych. Czym podyktowane są tak rewolucyjne zmiany? Dotychczasowy system, z niewielkimi modyfikacjami, funkcjonował od 1992 roku. Zmienia się miasto, zmieniają się potrzeby mieszkańców, także w odniesieniu do komunikacji. Efektem naszych prac oraz wniosków pasażerów jest nowa koncepcja funkcjonowania autobusowych linii nocnych. Mówiąc prościej znacznie zwiększyliśmy liczbę linii, zmieniliśmy trasy wielu z nich no i po raz pierwszy „nocne” wyjadą poza Warszawę.

Czy potrzebny był do tego nowy system numeracji?

Aby odróżnić nowe linie nocne od starych zmieniamy system numeracji. "Sześćsetki" zostaną zastąpione przez linie, których oznaczenia rozpoczynają się od litery "N", czyli pierwszej litery w słowie "noc" nie tylko w polskim, ale również w wielu innych językach. Podobny system oznakowania funkcjonuje w licznych miastach europejskich. Po za tym będzie on zdecydowanie bardziej logiczny i czytelny, bo oparty na strefach...

Na czym polega ten podział miasta na strefy?

W nowym systemie numeracji Warszawa została podzielona na cztery strefy. Pierwsza cyfra w oznaczeniu każdej linii nocnej określa zawsze numer strefy, do której dojeżdża dana linia. Każdej strefie przyporządkowane zostały dwie cyfry
I strefa (cyfry 1 i 6) - Białołęka, Praga Północ, Targówek,
II strefa (cyfry 2 i 7) - Praga Południe, Rembertów, Wesoła i Wawer,
III strefa (cyfry 3 i 8) - Śródmieście, Mokotów, Wilanów, Ursynów, Ochota, Włochy i Ursus,

IV strefa (cyfry 4 i 9) - Wola, Bemowo, Żoliborz i Bielany. Ponadto w każdej strefie linie oznaczone taką samą ostatnią cyfrą stanowią wzajemne uzupełnienie i na długim wspólnym odcinku trasy kursują naprzemiennie.

Kiedy te zmiany wchodzą w życie i czy poza zmianą nazewnictwa coś się zmieni?

Zmiany te weszły w życie już w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2007 r. Poza wspomnianą już zmianą nazewnictwa, które funkcjonowało przez ponad 40 lat, linie nocne pojawią się w nowych rejonach. Komunikację zyskają mieszkańcy takich rejonów jak: osiedla przy ul. Głębockiej, ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzkiej, Brzeziny, Marcelin, Aleksandrów, osiedla wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński, Augustówka, Powsin, Arbuzowa oraz Groty. Linie nocne pojawią się także na Trasie AK oraz Siekierkowskiej. Pojawią się też nowego typu linie nocne, m.in. obwodowe, dzięki czemu poprawi się komunikacja pomiędzy dzielnicami.

Wspomniał Pan, że nocne wyjadą po raz pierwszy poza granicę Warszawy?

Tak. Dzięki współpracy z podwarszawskimi samorządami komunikacją nocną zostaną objęte miejscowości: Chotomów, Jabłonna, Legionowo, Marki, Ząbki, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Janki, Raszyn, Piastów i Pruszków. Oczywiście, gminy te płacą za przejazd na swoim terenie.

Czy ZTM konsultował te zmiany z mieszkańcami?

Tak, spora część zmian w ostatecznym projekcie została wprowadzona na podstawie wniosków pasażerów, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Na ich podstawie m.in. utworzona zostanie linia łącząca Wilanów z węzłem przesiadkowym Metro Ursynów, uproszczone zostaną przebiegi linii na terenie Woli i Bemowa, poprawiona zostanie obsługa komunikacyjna rejonu Zacisza, linia nocna zostanie skierowana przez osiedle Groty.

Czy - tak jak dotychczas - punktem przesiadkowym będzie Dworzec Centralny?

Wszystkie linie, z wyjątkiem obwodowych i lokalnych, będą kończyć swoje trasy przy Dworcu Centralnym. Dzięki likwidacji połączeń tranzytowych wyeliminujemy pomyłki podczas przesiadek przy dworcu. Dochodziło do nich dość często, ponieważ na pętli oczekiwały na odjazd w tym samym czasie pojazdy o tym samym numerze, ale zmierzające w przeciwnych kierunkach.

Na czym dokładnie będą polegać linie obwodowe?

Jest to uzupełnienie naszego układu. Będą dwie linie obwodowe N01 i N02, których zadaniem będzie łączenie ze sobą sąsiednich dzielnic bez konieczności przesiadki w centrum Warszawy. Linie te będą skomunikowane z wybranymi liniami wyruszającymi z Dworca Centralnego. Czas oczekiwania na przesiadkę w wybranych relacjach nie powinien przekraczać 5-10 minut.

Widzę, że są to bardzo radykalne zmiany. Czy autobusy będą miały jeszcze jakieś cechy wyróżniające?

Tak. Oprócz nowej numeracji, wprowadzamy także zmodyfikowany wzór bocznych tablic liniowych. Poza wykazem wszystkich przystanków, znajdą się na nich również informacje dotyczące dzielnic, przez które przejeżdża dana linia oraz czytelniejsze i bardziej przyjazne pasażerom oznaczenie węzłów przesiadkowych.


K.

6706