Rewitalizacja Pragi

- propozycje Związku Stowarzyszeń Praskich

Związek Stowarzyszeń Praskich będzie wspierać rewitalizację trzech obszarów: ul. Ząbkowska Dw. Wschodni (z Bazarem Różyckiego), ul. Targowa do Wisły, ul. Stalowa i okolice.

Rewitalizacja, ze względu na skomplikowane stosunki własnościowe, wymaga podjęcia różnych działań już na etapie wstępnym (organizacji, psychologii społecznej, prawnej). Koordynatorem tych działań powinien, zgodnie z przepisami, być lokalny samorząd, w którym niestety brakuje ludzi do obsługi tak złożonych przedsięwzięć.

ZSP może zaoferować swoją pomoc, szczególnie na etapie tworzenia wizji i strategii realizacji rozwiązywania problemów etapu przygotowawczego. Możemy, zapraszając do współpracy uczelnie, występować w roli mediatora w nawiązaniu pozytywnej współpracy oraz rozwiązywania ewentualnych konfliktów z osobami z roszczeniami. W tej sprawie nawiążemy kontakt z zarządem Dzielnicy Praga Północ i mamy nadzieję na współpracę.

Praga a Euro 2012

Związek Stowarzyszeń Praskich postanowił włączyć się w przygotowanie ponaddzielnicowej wizji przygotowań do Euro 2012 na Pradze. Na spotkaniu informacyjnym z władzami praskich dzielnic została przedstawiona idea stworzenia programu "Praga 2012", w którym zawarte zostałyby ważne tematy inwestycyjne, czekające często kilkadziesiąt lat na decyzję władz miasta. Niektóre spośród nich - jak stadion narodowy czy metro - swoją skalą przekraczają możliwości nie tylko dzielnic, ale i miasta.

Istnieje jednak cały szereg spraw i pomysłów wyłącznie praskich, które mogą w istotnej mierze wpłynąć na obraz dzielnicy w oczach gości Euro 2012, a które jako inicjatywa społeczna i ogólnopraska, będą możliwe do realizacji niejako "przy okazji". Wkładem społeczników z ZSP byłoby nie tylko lobbowanie na rzecz realizacji takich przedsięwziąć, ale i "odblokowywanie" społecznych problemów towarzyszących ich ewentualnej realizacji.

Oto przykłady takich inicjatyw:

Dworzec Wschodni - dawny carski Dworzec Terespolski, z peronów którego ruszały pociągi na trasę transkontynentalną do Władywostoku. Niektóre budowle z tamtych czasów zachowały się do dziś. W prasie ukazały się informacje o różnych planach kolei i społeczników, dotyczących wpasowania dworca w koncepcję przygotowania Pragi na przyjęcie gości Euro. Chodzi o 78 ha w rejonie Dworca Wschodniego, z czego ok. 14,5 ha to tereny kolejowe. Plany pozwalają - według Krzysztofa Domaradzkiego, głównego autora planu - uwolnić duże obszary pod inwestycje: hotele i obsługę podróżnych, handel i gastronomię.

Wkrótce zajmie się tą sprawą Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Pragniemy rozwinąć inicjatywę - w porozumieniu z Muzeum Kolejnictwa i Towarzystwem Przyjaciół Warszawy - o nowy pomysł. Chodzi o odtworzenie - jako atrakcji turystycznej i pomysłu na zabytkowe okołodworcowe obiekty - koncepcji zabytkowej kolei transkontynentalnej Warszawa-Władywostok w połączeniu z ekspozycją taboru z Muzeum Kolejnictwa. Rosjanie prezentowali wagon tej kolei jako eksponat na wystawie materialnych pamiątek historii europejskiej rodziny narodów w Brukseli. Eksponaty po przejęciu przez służby marszałka województwa niszczeją na zapleczu dawnego Dworca Głównego, a tak mogłyby stać się atrakcją dzielnicy i ofertą dla przyjezdnych. Nie ma powodu, aby nie powtórzyć sukcesu odnowionego Orient Expressu, tym bardziej, że trasa przebiega przez niezwykle atrakcyjne turystycznie i historycznie obszary dwóch kontynentów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z Warszawy pochodziły szyny i mosty do budowy tej trasy.

Targowa - Bazar Różyckiego

Obie strony ul. Targowej, od Al. Solidarności po Kijowską i dalej Zamojskiego, to - w perspektywie planowanych wydarzeń sportowych - teren o strategicznym znaczeniu. Zabudowany ruderami i pustostanami, położony kilkaset metrów od głównej płyty Stadionu musi przyjąć na siebie funkcje logistyczno-rekreacyjne. Obok systemu rozładowywania ruchu kibiców, którzy w liczbie kilkudziesięciu tysięcy muszą dojechać, zaparkować, zjeść posiłek, skorzystać z toalet i łazienek, wreszcie przeczekać upał i niepogodę, obszar ten musi żyć pełnią życia i być atrakcyjny po imprezach sportowych.

Funkcje rekreacyjne i kulturotwórcze muszą od początku być planowane w obiektach przygotowywanych na okres po Euro 2012. Czerpiąc z przykładu programu rewitalizacji Ząbkowskiej, proponujemy precyzyjne przygotowanie identycznego programu dla Targowej i Zamoyskiego. W odzyskanych dla przestrzeni publicznej obiektach mogłyby znaleźć lokalizację: biura miejskiego ratusza, filia Muzeum Historycznego - Muzeum Pragi, która to inwestycja otrzymała promesę finansowania ze strony Rady Miasta w kompleksie budynków Targowa 52, restauracje i bary na wzór wiedeńskiego bazaru, gdzie kibice mogliby przy piwie posiedzieć, pooglądać i posłuchać transmisji na żywo - nie zagrażając porządkowi i estetyce Stadionu.

Po sportowym święcie teren ten pozostałby ogólnomiejską przestrzenią recepcyjno - kulturalną, stwarzającą miejsca pracy dla tysięcy prażan, których ponad 70% tkwi w korkach jadąc dziś do pracy na lewą stronę Wisły. Na ratunek czekają również kamieniczki z ulicy Kępnej, a zwłaszcza narożna, po dawnej księgarni Gebethnera i Wolfa, czy czekająca na decyzję konserwatora, popadająca w ruinę kamieniczka Mintera z Targowej 56.

Wszystkie wspomniane obiekty wymagają objęcia kompleksowym planem rewitalizacji z uwzględnieniem praskiego kanonu jej reguł tj. wykorzystywaniem do konserwacji, czy uzupełniania tradycyjnych miejscowych technik i materiałów elewacyjnych - od ceramicznych elewacji strukturalnych po kamienne i sztukateryjne.

Muzeum Miasta St. Warszawy zadeklarowało przygotowanie stosownego katalogu w oparciu o ikonograficzne świadectwa z przełomu wieków. W planie jest też nowy pomysł na przedłużenie Trasy Świętokrzyskiej (tzw. Nowo-Kijowska) do Trasy Tysiąclecia. W poprzednich opracowaniach biegła ona przez Port Praski, co oznaczałoby konieczność burzenia starych kamienic przy ul. Targowej. Nowy plan przewiduje budowę trasy tuż przy torach kolejowych.8096