Marywilska czy Radzymińska?

NGP zapytała o to burmistrza Białołęki, Jacka Kaznowskiego


Kupcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polski Klub Gospodarczy, mimo propozycji minister sportu Elżbiety Jakubiak, dotyczącej nowej lokalizacji miejsca handlu przy ul. Radzymińskiej, potwierdzili zainteresowanie dzierżawą gruntów przy ulicy Marywilskiej. W tym miejscu ma powstać Centrum Kupieckie Białołęka - powiedział Jacek Kaznowski.

Rozmowy w sprawie dzierżawy z upoważnienia Prezydent Warszawy prowadzone są z PKG i firmą "Damis". Wstępnie uzgodniono, że przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość o łącznej powierzchni 37 hektarów, przy ulicy Marywilskiej 44. Przygotowany został także projekt listu intencyjnego.

Do 20 sierpnia kupcy mają opracować koncepcję zagospodarowania terenu, zarys architektoniczny planowanej zabudowy oraz wstępną kalkulację kosztów inwestycji i źródła jej sfinansowania. Dokumenty zostaną przekazane zastępcy prezydenta Andrzejowi Jakubiakowi, a Rada Warszawy zdecyduje o ewentualnym wydzierżawieniu terenu Polskiemu Klubowi Gospodarczemu.

Władze miasta już podjęły działania w kierunku przygotowania terenu pod przyszłe Centrum Kupieckie. Dotychczasowi dzierżawcy terenu (22 firmy) jeszcze w lipcu otrzymali wypowiedzenia umów. Władze Warszawy mają uporządkować teren oraz przygotować okoliczne drogi do zwiększonego natężenia ruchu kołowego. Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z wolą Rady Warszawy ma wyremontować ul. Płochocińską, Marywilską oraz Modlińską.

Wraz z powstaniem nowego Centrum Kupieckiego, Zarząd Transportu Miejskiego planuje uruchomienie dwóch dodatkowych linii autobusowych: z Targówka na ulicę Marywilską oraz z pętli na Żeraniu do pętli przy ulicy Płytowej bądź na Brzezinach. Dodatkowo uruchomione zostanie połączenie koleją wahadłową z Legionowa do stacji Warszawa-Gdańska.

Na zlecenie miasta zostały przeprowadzone badania próbek ziemi terenu przeznaczonego pod dzierżawę. Wyniki wskazują na możliwość zagospodarowania tych działek pod działalność produkcyjno-usługową.

Obecnie teren byłej fabryki domów Faelbet jest zdewastowany i zaśmiecony (pokazywalismy to w fotoreportażu przed miesiącem).

 

4026