Konsultacje społeczne

Zorganizowane w czwartek, 6 września w Urzędzie Dzielnicy Targówek konsultacje społeczne projektu trasy Krasińskiego na odcinku plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym, Etap I zgromadziły kilkadziesiąt osób, z czego tylko kilkanaście było mieszkańcami Targówka. Nie dziwi to zbytnio, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zaprezentowany Etap I obejmuje odcinek projektowanej trasy tylko od pl. Wilsona na Żoliborzu do ul. Jagiellońskiej na Pradze-Północ, a więc nie dotyczy bezpośrednio dzielnicy Targówek.

Etapowo ma być realizowany nie tylko projekt, ale i sama inwestycja. Tę pierwszą część przeprawy ZDM planuje wykonać do roku 2010. Miałby to być most z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, tramwajem, ścieżkami rowerowymi i chodnikami dla pieszych. Tramwaj z mostu skręcałby na razie w ulicę Jagiellońską do pętli Żerań-FSO. Po stronie Żoliborza zaprojektowano rondo, mające ochronić ul. Krasińskiego przed nadmiernym ruchem, kierując go na Wisłostradę. Pytania zebranych koncentrowały się oczywiście przede wszystkim wokół drugiego etapu inwestycji, a więc odcinka łączącego Jagiellońską z Budowlaną.

Informacje na ten temat były jednak niepełne i zbyt ogólnikowe. Nie przedstawiono również danych dotyczących spodziewanego natężenia ruchu na tej przeprawie. Przetarg na projekt drugiego etapu ma być ogłoszony jeszcze jesienią, ale termin realizacji ginie w mrokach przyszłości, głównie z powodu kłopotów z wykupem gruntów. Zarząd Dróg Miejskich jako reprezentant Miasta st. Warszawy wysłuchał uwag i sugestii mieszkańców, obiecując przekazać je dalej. Wszelkie wnioski w tej sprawi można również zgłaszać na piśmie na adres ZDM.


Kr.
3515