Kupcy planują hale

Na teren przyszłych hal kupieckich przy ul. Marywilskiej weszli inżynierowie i architekci wynajęci przez kupców. Sprawdzają oni możliwości budowy pawilonów i wykorzystania do tego celu istniejącej zabudowy, między innymi estakad starych suwnic. Kupcy zobowiązali się do przygotowania i przedstawienia konkretnych planów zagospodarowania przestrzennego jeszcze w sierpniu. Niestety, jak twierdzą kupcy zrzeszeni w Klubie, z powodu kłopotów z wejściem na teren byłego Faelbetu i braku dokładnych danych dla projektantów, mają opóźnienia w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania. Zgodnie z wolą Z-cy Prezydenta Andrzeja Jakubiaka i Burmistrza Jacka Kaznowskiego kupcy muszą przedstawić konkretny biznes plan oraz wizualizację architektoniczną wraz z planowanym harmonogramem prac inwestycyjnych, aby móc starać się o umowę dzierżawy nieruchomości po byłej fabryce domów.

Kupcy zrzeszeni w Polskim Klubie Gospodarczym, zainteresowani inwestowaniem przy ul. Marywilskiej, są w trakcie powoływania Spółki Kupiec Warszawski. Uznali oni, że spółka będzie lepiej reprezentowała ich interesy niż stowarzyszenie. Na razie z informacji od kupców wynika, że taka spółka jest w trakcie rejestracji.

Obecnie przy Marywilskiej trwają przygotowania do likwidacji kompostowni Zakładu Oczyszczania Miasta. Ma ona zniknąć jeszcze w tym roku. Do końca roku uprzątnięte zostanie także składowisku złomu i wywieziony eternit.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotowany jest także do zmian w systemie komunikacji, w chwili uruchomienia Centrum Kupieckiego przy Marywilskiej na trasy wyjadą nowe linie autobusowe. Zarząd Dróg Miejskich w swoich planach ma modernizację kluczowych dróg w okolicach Marywilskiej.

Według ostatnich informacji kupcy przedstawią miastu dokumentację przyszłego targowiska do 5 października b.r.

BWN
3656