Świecą przykładem

Bilans trzynastu akcji "Sprzątanie Świata - Polska" to udział 16 000 000 wolontariuszy, zlikwidowanie 20 000 dzikich wysypisk, zainicjowanie 100 000 lokalnych programów i akcji edukacyjnych. W Warszawie w 2005 roku zebrano 610 t odpadów (najwięcej na Białołęce - 90 t, na Pradze Północ - 60 t, w 2006 r.- 856 t (najwięcej na Pradze Północ - 87 t, na Pradze Południe - 76 t).

W tym roku Fundacja "Nasza Ziemia" zaproponowała działania pod hasłem "Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć Przykładem". Organizatorzy akcji proponują, by na co dzień realizować "sprzątanie świata" poprzez wyłączanie zbędnych żarówek, wyłączanie komputerów, zakaz sprzedaży towarów w plastikowych torbach.

Tradycyjnie, najpopularniejszą formą w dniach 14-15 września było uprzątanie terenów przy placówkach oświatowych, biorących udział w akcji, a także terenów nadwiślańskich. Dla ochotników Zarząd Oczyszczania Miasta wydał 100 tysięcy par rękawic i 100 tysięcy worków na śmieci.

Dwie najważniejsze akcje 14 września Fundacja "Nasza Ziemia" zorganizowała na Targówku: sprzątanie razem ze Szkołą Podstawową nr 58 przy ul. Mieszka I, wspólnie z Procter&Gamble, Mola Eco i Urzędem Dzielnicy oraz Wielką Warszawską Zbiórkę Makulatury przy CH Targówek.

Ponadto, tereny swoich placówek uprzątało 8 Przedszkoli (nr 81, 88, 94, 103, 119, 123, 150, 156), 8 Szkół Podstawowych (nr 28, 52, 58, 84, 114, 206, 275, 285), 3 Gimnazja (nr 142, 143, 145), Zespół Szkół Specjalnych nr 98, Zespół szkół im. P. Wysockiego i Liceum Ogólnokształcące nr 13. 450 uczniów 2 szkół sprzątało teren Lasku Bródnowskiego. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek zorganizował dla 92 uczniów wyjazd na sprzątanie Kampinoskiego Parku Narodowego - Nadleśnictwo Lipków, 26 września.

Po raz dwunasty w "Sprzątaniu Świata" wzięli udział uczestnicy z Białołęki - ponad 9 tysięcy osób: dzieci, młodzież, nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola. Do akcji przyłączyli się mieszkańcy osiedli: Nasza Choszczówka, Białołęka Dworska, Płudy oraz ulic: Boczańskiej, Marmurowej, Kłosowej. Uczestnikom wydano ok. 7 tys. worków na śmieci i ok. 13 tys. par rękawic. Uprzątano tereny wokół szkół, sąsiadujące ulice, pobliskie skwery, tereny leśne, tereny zielone nad Wisłą; mieszkańcy zajęli się terenami osiedlowymi i leśnymi. Z terenu Białołęki wywieziono ponad 290 m3 odpadów, które zebrali uczestnicy akcji z: Przedszkola nr 65, 9 Szkół Podstawowych (nr 110, 112, 118, 154, 231, 257, 314, 342, 344), Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2, 3 Gimnazjów (nr 121, 123, 124), Zespołu Szkół nr 31, Zespołu Szkół nr 106 oraz mieszkańcy wspomnianych osiedli. Do akcji zgłosili się także skazani z białołęckiego Zakładu Karnego.

Na Pradze Północ prace porządkowe koncentrowały się wzdłuż terenów nadwiślańskich, tj. obszaru położonego między mostem kolejowym a Trasą Gen. Grota Roweckiego; wzdłuż nasypów kolejowych nieopodal ul. Stefana Starzyńskiego; rejonów Dworca Wschodniego i obszaru położonego nieopodal ul. Mackiewicza; w rejonie ulic Boruty oraz Kawęczyńskiej; w rejonie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzeskiej oraz na terenach placówek oświatowych, biorących udział w tegorocznej akcji.

14 września w "Sprzątaniu Świata" w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej uczestniczyło 55 dzieci z najstarszych grup oraz nauczycielki i personel obsługi. Jedna grupa sprzątała ogródek przedszkolny, dwie - teren wokół placówki. Zebrano i oddano 9 worków śmieci. Okolice ulic Boruty i Kawęczyńskiej sprzątało ok. 50 osób z Liceum Ogólnokształcącego nr XX; boisko, budynek i bezpośrednie otoczenie szkoły - ok. 45 osób z Gimnazjum nr 31.

Nowym elementem "Sprzątania Świata" jest zachęcanie wszystkich do racjonalnego unieszkodliwiania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zarząd Oczyszczania Miasta oraz Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego promują kampanię "Przynieś z mieszkania do punktu zbierania". W Dzielnicy Praga Północ punktem zbiórki zużytego sprzętu jest plac przy skrzyżowaniu ul. Szwedzkiej z ul. Stalową, czynny w soboty w godz. 10-16.

Redakcja dziękuje za informacje o przebiegu i wynikach akcji Dzielnicowym Koordynatorom. Są nimi: Joanna Noga z Białołęki, Beata Bernacka-Kłos z Targówka i Piotr Banaszkiewicz z Pragi Północ.


K.
6160