Ratunek dla zagrożonych

Warszawski Ogród Zoologiczny jest drugą polską placówką, którą Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EAZA wybrało na gospodarza międzynarodowej konferencji. Co roku w innym mieście członkowie EAZA spotykają się, by poznać aktualną sytuację, dotyczącą hodowli w warunkach wiwaryjnych (w warunkach ogrodu zoologicznego) gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem.

Jednym z zadań ogrodów zoologicznych jest hodowla gatunków zwierząt, które w warunkach naturalnych wyginęły lub w większym czy mniejszym stopniu są zagrożone wyginięciem. Każdy z gatunków zagrożonych ma swój program hodowlany, według którego osobniki danego gatunku, występujące w EAZA-owskich ogrodach zoologicznych są hodowane w czystości gatunku, czystości rasy i jednocześnie - jak najmniejszym pokrewieństwie. Wtedy powstaje szansa na wypuszczenie poszczególnych gatunków w warunki naturalne; tak, jak dzięki polskim ogrodom zoologicznym stało się z żubrem, a w ostatnich latach z koniem Przewalskiego. Być może, dzięki takim programom na wolności będzie mógł żyć jeleń milu i zwiększy się populacja tygrysa syberyjskiego.

Dla gatunków mniej zagrożonych wyginięciem, prowadzone są Europejskie Księgi Rodowodowe, dla jeszcze mniej zagrożonych - monitoring. Podczas warszawskiej konferencji odbywały się spotkania w grupach tematycznych, poświęconych np. hodowli kotów, papug, jeleni, antylop, nosorożców, goryli. Omawiano sprawy działalności dydaktycznej w ogrodach zoologicznych, zagadnienia związane z odpowiednim urządzaniem obiektów dla zwierząt i wiele innych. Udział wzięło 574 przedstawicieli ponad 100 ogrodów zoologicznych z krajów europejskich, a także Rosji, Izraela, Stanów Zjednoczonych, RPA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Brazylii, Nepalu.

13 września goście odwiedzili Warszawski Ogród Zoologiczny. Żyje tu ok. 4 tysięcy zwierząt, przedstawicieli blisko 500 gatunków, w tym 35 - objętych Europejskim Programem Ratowania Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Maria Krakowiak - kierownik Oddziału Zwierząt Drapieżnych prowadzi 2 Europejskie Księgi Hodowlane dla fok szarych i dla niedźwiedzi himalajskich (obecnie nie ma ich w warszawskim ZOO, ale przeszłości przez wiele lat tu się rozmnażały).

Stado fok szarych pod pieczą pani Marii składa się z samca i 3 samic oraz młodych: Wikinga, urodzonego 2 marca br. oraz Wiosny, która przyszła na świat 21 marca, jako 84. foka urodzona w stołecznym ZOO od 1968 roku. Foki rodzą się z białym futrem, które po kilku tygodniach nabiera barwy szarej. Jedzą przede wszystkim śledzie, ale opiekunka urozmaica im menu o makrele, morszczuki, dorsze, błękitki.

W dziedzinie rozmnażania zwierząt drapieżnych musimy działać zgodnie z polityką koordynatorów programów EAZA, polityką Ksiąg Rodowodowych - mówi Maria Krakowiak - Łatwo je rozmnożyć, ale bywa, że potem trudno zwierzęta gdziekolwiek przekazać, bo na dany gatunek nie ma zapotrzebowania w ogrodach zoologicznych. Teraz natomiast bardzo wiele ogrodów czeka na małe pandy. Sytuacja jest bardzo trudna, populacja słaba. Mamy jednak nową parę. Miejmy nadzieję, że się rozmnoży. Może szczęśliwy pod tym względem okaże się rok 2008, kiedy Warszawski Ogród Zoologiczny będzie obchodził 80-lecie.


K.
5099