Co z elektrośmieciami?

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego, lodówki, telewizora czy komputera. Kupujemy je chętnie i szybko zamieniamy stare na nowe, nowe - na najnowsze. Co robimy ze starymi i zużytymi urządzeniami? Przeważnie są chomikowane w domu, w piwnicy lub na działce, zalegają na wysypiskach śmieci bądź są porzucane w lasach lub rzekach. Wtedy bezpośrednio zagrażają środowisku, ze względu na zawartość szkodliwych i trujących substancji (rtęć, freon, kadm, azbest), które po wydostaniu się z zepsutych mechanizmów przenikają do gleby, wody i powietrza. Na przykład, stosowane w komputerach związki bromu powodują zaburzenia układu rozrodczego; rtęć w świetlówkach przyczynia się do zaburzeń wzroku; azbest wykorzystany w urządzeniach elektronicznych może być przyczyną m.in. raka płuc lub pylicy azbestowej.

Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z 29 lipca 2005 roku nakłada na wszystkich, wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, obowiązek utworzenia systemu zbierania, odzysku oraz recyklingu tego rodzaju urządzeń; użytkowników - zobowiązuje do prawidłowego postępowania z ZSEE. Można je bezpłatnie oddać do sklepu - przy zakupie nowego sprzętu, w stosunku 1:1 (lodówka za lodówkę, świetlówka za świetlówkę, suszarka za suszarkę itp.) lub do gminnego punktu zbierania - dowolną ilość i każdy rodzaj. Za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego śmietnika lub porzucenia na dzikim wysypisku grozi kara grzywny do 5000 zł.

W lutym 2006 r. powołane zostało ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która tworzy system zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku (w tym – recyklingu) i unieszkodliwiania ZSEE. Prowadzi też edukację na temat praw i obowiązków obywateli. Od kwietnia br. trwa społeczny program edukacyjny "Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania." Dotychczas w Warszawie zebrano ponad 280 ton elektrośmieci.

W Warszawie punkty zbierania znajdują się w każdej dzielnicy, m.in.: na Białołęce - przy urzędzie dzielnicy, ul. Modlińska 197, obok USC; na Pradze Północ - ul. Szwedzka, róg Stalowej; na Targówku - przy urzędzie dzielnicy, ul. Kondratowicza 20, obok stacji TRAFO. Punkty czynne są w soboty w godz. 10 – 16.

Od 1 lipca, na terenie Elektrociepłowni Kawęczyn przy ul. Chełmżyńskiej 180, funkcjonuje również punkt całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu, z dogodnym podjazdem dla dużych samochodów.

Więcej szczegółów na temat Elektrośmieci oraz inicjatyw podejmowanych przez ElektroEko można znaleźć na stronach internetowych:

www.elektroeko.pl i www.elektrosmieci.pl.


K.
4515