Porozumienia dla sztuki

W środę 17 października podpisane zostało porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą, reprezentowanym przez samą prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz a BBI Development NFI S.A., notowanym na Giełdzie Papierów Wartosciowych funduszem, który w maju tego roku nabył nieruchomości Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" przy Ząbkowskiej. Było to uwieńczenie kilkumiesięcznych rozmów zespołu negocjacyjnego miasta z deweloperem na temat powołania na tym terenie Centum Kultury i Sztuki Współczesnej. Dwa dni później, już bez błysków fleszy, podpisane zostało porozumienie pomiędzy BBI Development a Fundacją "Na Starej Pradze", animującą działania kulturalne na terenie "Konesera" od chwili, gdy zagościli tam artyści. To drugie porozumienie stanowi gwarancję dalszego działania Teatru Wytwórnia - najstarszej placówki kulturalnej na tym terenie. Do chwili rozpoczęcia inwestycji będzie pracował w dotychczasowych pomieszczeniach - potem przeniesie się do docelowej siedziby, budynku Starego Magazynu Spirytusu, który w tej chwili wymaga poważnego remontu i adaptacji do funkcji teatralnych.

Budynek ten jest większy od zajmowanego dotychczas - zmieści się scena główna z widownią dla 150 widzów, scena kameralna będąca też miejscem prób oraz sala tańca, gdzie m. in. prowadzone będą kursy dla młodzieży. Ta ostatnia działalność będzie wspierała budżet teatru, dzisiaj żyjącego od premiery do premiery dzięki dotacjom miasta i Ministerstwa Kultury.

Pozostałe galerie znajdą się w budynkach oddanych w zarządzanie miastu. W budynku dawnej Rektyfikacji oprócz przestrzeni wystawienniczych, pozwalających prezentować się młodym artystom, siedzibę znajdą także liczne organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, dla których dotąd nie było miejsca. Przestrzenią zarządzać będą kuratorzy, dbający o ferment twórczy i dopływ świeżej krwi. W dawnym Magazynie Wyrobów Gotowych powstanie miejski teatr bez stałego zespołu, mający stanowić scenę impresaryjną dla najciekawszych wydarzeń teatralnych z całej Polski. Także tutaj o poziom artystyczny zadba kurator. W obu tych obiektach warunki ekonomiczne umożliwiające działanie instytucjom kulturalnym zapewni miasto. To niezwykle istotna i nowatorska zmiana. System finansowania kultury przez miasto polega na udzielaniu grantów na konkretne przedsięwzięcia w drodze konkursów. Prawie wszystkie działające na terenie „Konesera” instytucje korzystały i korzystają z takich dotacji. System ten nie rozwiazuje jednak bieżących problemów galerii, fundacji i teatrów, ponieważ nie można z niego finansować czynszu w wynajmowanym lokalu czy rachunków za prąd. Przykład Teatru Wytwórnia jest tu dobitny. Paradoksalnie, Teatr zawsze radził sobie ze zdobywaniem środków na przygotowanie nowych spektakli i doskonale przyjmowane przez krytykę i publiczność premiery; problemy zaczynały się, gdy dopłacać trzeba było do każdego spektaklu. Przychody ze sprzedaży biletów nie pokrywały stałych kosztów. Nie mówiąc już o honorariach twórców i aktorów. Pilotażowy program, w którym kosztami zapewnienia możliwości dalszego rozwoju kultury w "Koneserze" postanowili podzielić się: miasto oraz prywatny właściciel nieruchomości - jest pierwszym takim przykładem w Warszawie. Jest to także dobra wiadomość dla przyszłych mieszkańców nowych domów mieszkalnych w Koneserze, najemców biur i gości hoteli, które mają tam powstać w ramach inwestycji BBI Development. Unikalny charakter "Konesera" zostanie zachowany - nie będzie drugiego takiego miejsca w Warszawie. Krzysztof Tyszkiewicz


Kr.
5337