PCK łączy pokolenia

21 - 22 listopada to dni Honorowego Krwiodawstwa - przypomniano na konferencji Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Praga 14 listopada. Za popularyzację honorowego krwiodawstwa dyplomami uhonorowano kluby HDK, działające przy: Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" S.A., Polskich Kolejach Państwowych PLK S.A., Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych przy ul. Komorskiej oraz klub HDK w Radzyminie. Honorową Odznakę PCK otrzymał Henryk Sawicki (na zdjęciu - z lewej, obok Leszek Mizieliński), a dyplomy i podziękowanie za popularyzowanie idei czerwonokrzyskiej - szkoły: Zespół Szkół nr 11, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół Specjalnych nr 91, Zespół Szkół im. Ks. Eleonory Czartoryskiej, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120, Szkoła Podstawowa nr 195, Szkoła Podstawowa nr 255, Szkoła Podstawowa nr 298, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 103, XIII Liceum Ogólnokształcące, XX Liceum Ogólnokształcące, XXXV Liceum Ogólnokształcące.

Praski Zarząd Rejonowy obejmuje: Pragę Północ, Pragę Południe, Targówek, Białołękę, Rembertów, Wawer, Wesołą i - od niedawna - Wołomin. Od czerwca 2005 roku Zarząd pracuje w składzie: Jan Kisiel (prezes), Waldemar Ostrowski (wiceprezes), Henryk Sawicki, Jacek Pużuk (członkowie zarządu). Trzeci członek zarządu, Henryk Śnieżek, wszedł w skład Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK; na konferencji, z powodu braku kworum, nie udało się wybrać jego następcy. Mimo zmiany, kontakty i współpraca będą kontynuowane.

W minionym okresie praca Zarządu skupiała się na zwiększaniu ilości szkolnych kół PCK i klubów "Wiewiórka", propagowaniu honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniu darów rzeczowych do indywidualnego rozdawnictwa - poinformował Jan Kisiel. Udało się zwiększyć liczbę szkolnych kół (z 3 do 12), działają 4 kluby "Wiewiórka". Uczniowie biorą udział w corocznych akcjach, m.in. "Promocja Zdrowego Stylu Życia", "Mistrzostwo Pierwszej Pomocy". W bieżącym roku w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy udział wzięło6 drużyn. Reprezentująca ZS nr 21drużyna zajęła I miejsce i uczestniczyła w Okręgowych eliminacjach, gdzie na 9 drużyn zajęła VI miejsce. Szkoły organizowały zbiórki pieniężne na konkretne cele, takie jak: dojazdy na basen i rehabilitację lub zakup ubrań dla dzieci z wielodzietnej rodziny.

Jako przykład dobrych działań Jan Kisiel podał kursy dla uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy, a ostatnio - włączenie się w kampanię bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od 2005 roku przybyło klubów HDK PCK. W 2005 roku 409 dawców oddało 252,020 l krwi, w 2007 - 422 dawców - 286,590 l krwi. Młodzież szkolna uczestniczy w corocznym turnieju "Młoda krew ratuje życie". Ideę czerwonokrzyską i honorowego krwiodawstwa Praski Zarząd popularyzował 2 czerwca na XIII Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w OSiR przy ul. Łabiszyńskiej.

O tym, jak potrzebna jest ludziom pomoc, świadczy rosnąca ilość podopiecznych magazynu PCK przy ul. Szymanowskiego 7. W 2006 r. z pomocy skorzystały 12 074 osoby; w I połowie 2007 r. udzielono pomocy 7 497 osobom, na łączną kwotę 117 225 zł. W okresach poprzedzających Wielkanoc i Boże Narodzenie organizowane są zbiórki artykułów do paczek świątecznych. Dzięki wsparciu Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK, co roku najbiedniejsze dzieci otrzymują "wyprawkę dla żaka". Magazyn czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10 - 14, tel. 022 619 85 49.

Dobrze układa się współpraca w wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, zwłaszcza na Pradze Północ.

Ostatnie lata w Polsce i w Polskim Czerwonym Krzyżu (przynajmniej w Mazowieckim Zarządzie Okręgowym PCK) były ciężkie - powiedział uczestniczący w konferencji Leszek Mizieliński, p.o. prezesa MZO PCK. Mazowiecki Zarząd został zawieszony przez Zarząd Główny, potem odwieszony; odwołano prezesa Jerzego Czubaka; pojawiły się pomówienia, niejasności, niesnaski. Od końca 2006 roku sytuacja trochę się unormowała, jest względny spokój w strukturach mazowieckich. Teraz organizacja będzie się starała umocnić swą obecność w środowiskach młodzieżowych. Wiele można zrobić odwołując się do haseł, ale pieniądze też są potrzebne. Trzeba więc opanować umiejętność pisania projektów, pozyskiwania środków finansowych, także - dotacji ze środków unijnych. Organizację czekają też zmiany organizacyjne: ewolucyjne zmniejszanie ilości Zarządów. W stolicy najpierw nastąpi połączenie Zarządów Rejonowych Warszawa Centrum i Warszawa Południe; docelowo powstanie Zarząd Stołeczny. W codziennej działalności PCK ważne są lokalne akcje, nawet z małymi efektami finansowymi, ale przekazujące ideę Czerwonego Krzyża.

Z dużym zainteresowaniem oczekiwana jest nowa wersja Statutu PCK, nad którą pracuje Zarząd Główny.


K.
6607