Ruch pieszy w mieście

Na XLI Forum Dyskusyjnym zorganizowanym przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników dr Piotr Olszewski wygłosił wykład na temat: Problemy i usprawnienia ruchu pieszego na podstawie doświadczeń zagranicznych (Singapur, Anglia, Korea, Holandia, Japonia). Prelegent, naukowiec z Politechniki Warszawskiej, przedstawił zarys problemu opierając się na swoim doświadczeniu z ponad dwudziestoletniej pracy w Singapurze oraz licznych rozwiązaniach z różnych stron świata.

Dramą to uczenie się przez doświadczenie, które projektuje prowadzący zajęcia, mając do dyspozycji szereg technik, strategii i konwencji, które służą zarówno stworzeniu sytuacji fikcyjnej, jak też pomagają w jej analizie, sformułowaniu wniosków oraz uniwersalnych zasad i norm, istotnych dla funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Te dwa nierozerwalnie związane ze sobą elementy zajęć dramowych, a więc doświadczenie i przeżycie samego odtwarzania sytuacji, gry w rolach, a także etap refleksji, odkrywania myśli, intencji i uczuć bohaterów prezentowanych wydarzeń, składają się na istotę tej metody.

W procesie uczenia się małych dzieci, drama jest metodą bardzo atrakcyjną. Łączy zabawę z naturalną potrzebą podejmowania ról, zakłada aktywność w działaniu i eksperymentowaniu.

Wyniki prowadzonych badań wskazują, że uczestnicy dramy:
- lepiej rozumieją sytuacje społeczne,

- mają wyższe kompetencje w zakresie nawiązywania kontaktów interpersonalnych i komunikowania się społecznego,

- potrafią lepiej identyfikować się z sytuacją innych ludzi, lepiej przewidywać ich dalsze zachowanie,

- odznaczają się wyższym poziomem empatii,

- efektywniej rozwiązują różne problemy,

- ich wiedza nabyta podczas zajęć dramowych ma charakter trwały (charakteryzuje się wyższym poziomem odtwarzania zapamiętywanych informacji, a także jest częściej wykorzystywana w innych kontekstach edukacyjnych oraz innych sytuacjach praktycznych).

Obserwujemy też zjawisko transferu, a więc stosowania nabytych podczas dramy umiejętności w codziennym życiu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ proces ich kształtowania oparty był na aktywnym odkrywaniu znaczeń różnych zachowań, przetwarzaniu informacji, eksperymentowaniu, aktywności i pozytywnej motywacji oraz głębokim przeżyciu.

Konstruowanie przez pedagogów zajęć dramowych czyni ich bardziej wrażliwymi na potrzeby dzieci, wpływa na podwyższenie ich kreatywności i kompetencji zawodowych, przeciwdziała rutynie i wypaleniu zawodowemu. Czy może być coś bardziej satysfakcjonującego dla nauczycieli? W czasie konferencji został również rozstrzygnięty konkurs dla północno-praskich nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego na scenariusz zajęć dramowych z dziećmi. Laureatami zostali:

o w kategorii: wychowanie przedszkolne - l miejsce zajęła Beata Osińska, nauczycielka Przedszkola Nr 165; wyróżnienia otrzymały nauczycielki: Ewa Tkacz, P. 217, Elżbieta Gańko, P. 164, Anna Krajewska, P. 164, Olga Kamińska P. 184, Monika Buczyńska, P. 174.

o w kategorii: kształcenie zintegrowane - l miejsce zajęła Magdalena Norin-Olchowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 50, wyróżnienia otrzymały nauczycielki: Urszula Andrasik, S.P. 127; Małgorzata Miecznikowska, S.P, 50, Anna Otto-Orzeł, S.P. 30, Krystyna Zagrabska, S.P. 127. Laureatom konkursu nagrody wręczyła Jadwiga Chrobak, Naczelnik Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Gratulacje nagrodzonym nauczycielom złożyli również przedstawiciele władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć filmy z fragmentami realizacji obu nagrodzonych scenariuszy, które autorki opatrzyły komentarzem metodycznym. Spotkanie rozpoczął recital pana Tomasza Januchty, który wykonał utwory Fryderyka Chopina. Konferencja odbywała się we wspaniałej scenerii. W galerii Domu Kultury "Praga" można było zwiedzić wystawę "Studium Technik Teatralnych" autorstwa Jolanty Szymańskiej.

Duże zainteresowanie wzbudziła również wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 184. Do zrobienia prac został wykorzystany różnorodny materiał przyrodniczy: suszone jesienne liście oraz źdźbła trawy, gałązki, owoce krzewów. Ponadto dużą atrakcją konferencji był spektakl teatralny przygotowany przez adeptów Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich "Rycerz niezłomny, albo niewola księżniczki Parakselencji" w reżyserii Macieja Wojtyszko.

Konferencję zorganizowali: Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli doradcy metodyczni m.st. Warszawy, którzy składają podziękowania Dyrekcji Domu Kultury "Praga" oraz Wydawnictwu "Didasko" za pomoc przy organizacji konferencji.


Doradcy metodyczni m.st. Warszawy
Grażyna Duszyńska
Katarzyna Jurkiewicz
6827