Pierwsze Muzeum na Pradze

Już za dwa lata Muzeum Warszawskiej Pragi - Oddział Muzeum Historycznego Warszawy znajdzie się w swej docelowej siedzibie: odremontowanych kamienicach i oficynie przy ul. Targowej 50/52 - zapowiedziano na konferencji prasowej 20 listopada, z udziałem: Andrzeja Sołtana i Marka Skrzyńskiego - zastępców dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy; Wiesławy Wideryńskiej, Janusza Sujeckiego i Jolanty Wiśniewskiej z Biura Organizacyjnego MWP oraz przedstawicieli władz dzielnic: Jolanty Koczorowskiej i Artura Buczyńskiego (burmistrz i wiceburmistrz Pragi Północ) i Jarosława Karcza (wiceburmistrz Pragi Południe). Na konferencji przypomniano, że pomysł praskiego muzeum narodził się w 1998 roku, przy okazji obchodów 350-lecia stołeczności Pragi, wystawy „Praga dawniej i dziś”. Była dyskusja co do lokalizacji Muzeum. Wybrano Targową 50/52; w ubiegłym roku Rada Warszawy podjęła uchwałę w tej sprawie. Tempo prac adaptacyjno-remontowych, a także zaplecza Muzeum będzie zależało od władz Warszawy. Muzeum Historyczne wystąpiło do władz Pragi Północ o przyznanie modlitewni (w głębi podwórza) oraz terenu między tą nieruchomością a Bazarem Różyckiego.

Jako ważne walory tej lokalizacji Jolanta Koczorowska wskazała usytuowanie Muzeum Warszawskiej Pragi pośrodku obszaru miasta po prawej stronie Wisły, ogólną dostępność oraz umieszczenie tej placówki w najstarszych, wymagających rewitalizacji kamienicach, leżących przy głównej trasie komunikacyjnej. Pani burmistrz podkreśliła integracyjną funkcję Muzeum, Andrzej Sołtan – czynnik kulturotwórczy wykorzystania zabytkowych kamienic. Dzięki sąsiedztwu Bazaru Różyckiego (najstarszego czynnego targowiska w stolicy) oraz innych rewitalizowanych praskich obszarów - rejon ten może stać się jedną z największych atrakcji turystycznych Warszawy.

Do zagospodarowania jest już ponad 1600 m2, z możliwością rozbudowy. "Chcemy uniknąć tworzenia Disneylandu, chcemy współpracować z mieszkańcami i z władzami" - zapewniał Janusz Sujecki, zachęcając do odwiedzenia tymczasowej siedziby MWP przy ul. Targowej 45. W każdy czwartek w godz. 15 - 18 przyjmowane są tu dary lub kupowane pamiątki, związane z Pragą: dokumenty, zdjęcia, sprzęty i przedmioty, pochodzące z wytwórni zlokalizowanych na Pradze.

Odmienną od prezentowanej wizję praskiego Muzeum zgłosił na konferencji Jacek Wachowicz - radny, prażanin. Jego zdaniem, Rada Dzielnicy Praga Północ wybrała na Muzeum Pałacyk Konopackich, zaś lokalizacja na Targowej50/52 to „niefortunna decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz”; w kamienicy na Targowej może powstać filia muzeum judaizmu lub kupiectwa. Stanowisko takie poparł Zbigniew Prokop, b. radny, działacz PTTK i Akcji Katolickiej.

Autorom tej wypowiedzi przypomniano, że za lokalizacją na ul. Targowej 50/52 opowiedzieli się m.in. mieszkańcy w badaniu socjologicznym, uczestnicy konsultacji w kinie „Nova Praha”; Praga była społecznością wielokulturową, dzieje Żydów są częścią historii warszawiaków. Pałacyk Konopackich mógłby stać się filią Muzeum Warszawskiej Pragi, jako Muzeum Wnętrz Warszawskich lub Muzeum Mieszczaństwa.

Muzeum Warszawskiej Pragi ma być nasycone oryginalnymi eksponatami. Zalążkiem zbiorów ikonograficznych stało się, znalezione w listopadzie 2006 roku, archiwum zakładu fotograficznego, działającego na ul. Targowej. Część zdjęć była prezentowana na wystawie „Fotoportret Praski 1910 – 1970”. Nowym nabytkiem jest wyposażenie apteki. Swoje zbiory (zdjęcia, filmy) przekaże Towarzystwo Przyjaciół Pragi - zapowiedział prezes Mieczysław Wojdyga.

Wszystkich, którzy swymi pamiątkami zechcą wzbogacić tworzące się Muzeum, Urząd Pragi Północ zaprasza 6 grudnia do sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. W godz. 14 - 18 na Mikołajkowe dary od mieszkańców oczekiwać będą pracownicy Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji. Eksponaty, z którymi właścicielom trudno będzie się rozstać, zostaną skserowane lub skopiowane.

Wszelkich informacji w tych sprawach udziela Wiesława Wideryńska w Biurze Organizacyjnym MWP przy ul. Targowej 45, tel. 022 741-31-97; 0695-645-501 email wwiderynska@igpim.pl


K.
6008