Jutro jest młode

W 13 kołach jest 1600 osób (40% to osoby niepełnosprawne), wkrótce powstanie 14. Oprócz takiego stanu ilo¶ciowego Oddział Rejonowy Targówek Polskiego Zwi±zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów może poszczycić się rozwijaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W pierwszym roku na zajęcia w Domu Kultury „¦wit” zapisało się ok. 450 osób, ok. 250 osób było na li¶cie rezerwowej; podobnie jest w roku bież±cym. Dużym zainteresowaniem ciesz± się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury „Zacisze”, 5 listopada rozdano indeksy na Białołęce.

Zwi±zek realizuje program integracji ¶rodowiska w kołach na Targówku i Białołęce, udziela pomocy najbiedniejszym, walczy o poprawę opieki zdrowotnej (Poradnia Geriatryczna na Targówku), o szczepienia ochronne, organizuje zajęcia gimnastyki w sali i na basenie. W tym roku po raz pierwszy udało się zorganizować w ratuszu spotkanie z seniorami, którzy ukończyli 80 lat i więcej. O tych dokonaniach mówił przewodnicz±cy zarz±du Oddziału Rejonowego Targówek PZERiI Remigiusz Sikora na dorocznym spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Marianna Ostaszewska, przewodnicz±ca komisji kultury, podziękowała za aktywn± pracę, przygotowywanie występów artystycznych i własnoręczne przyrz±dzanie poczęstunku na spotkania seniorów. W szczelnie wypełnionej sali kinowej Domu Kultury „¦wit” członkowie zwi±zku spotkali się z burmistrzami: Targówka - Grzegorzem Zawistowskim i Białołęki - Jackiem Kaznowskim, przedstawicielami SM „Bródno” i SM „Praga”, Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz firm, pomagaj±cych Oddziałowi Rejonowemu: Drukarni „Semafic”, Firmy Transportu Ciężarowego w Warszawie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Domix”. Przedstawiciele tych instytucji i firm otrzymali dyplomy. Dyplomem Prezydium Zarz±du Oddziału Rejonowego uhonorowano za społeczn± pracę 25 pań i 4 panów z kół oraz przewodnicz±c± Zarz±du Głównego PZERiI Elżbietę Arciszewsk±. Wyróżnionym za¶piewano „Sto lat”. „Bez ich pracy nic by¶my nie zrobili” – powiedział Remigiusz Sikora. Kwiatami obdarowany został 97-letni Franciszek Suwała z Koła nr 6. Z albumem „Mazowsze” jako prezentem, wierszowanym podziękowaniem i kolejnym zaproszeniem przybyli go¶cie z Klubu Seniora w Gminie Czosnów, na czele z prezesk± Ew± Antas. To rewizyta za przyjazd grupy z OR Targówek na Dni Czosnowa. Spotkanie rozpocz±ł występ zespołu „Mały Ananas” ze ¶wietlicy „Kociołek”. Uczniowie SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przypomnieli teksty Wiecha, sztuczki na straganie, taniec i piosenki „w deseczkę”. W tańcu nowoczesnym zaprezentowała się Grupa „Bródno” (uczniowie klas IV – VI) i Zespół Raz Dwa Trzy (kl. I – III). Od burmistrza Targówka dzieci otrzymały podziękowanie, od organizatorów – słodkie upominki. Program artystyczny po czę¶ci oficjalnej, nieoficjalnie przekonywał, że jak człowiek ¶piewa, to nie ma zmarszczek. Działaj±cy od niedawna w Białołęckim Domu Kultury chór „Wrzos” pod dyrekcj± Marka Tomczaka zaprezentował m.in. Modlitwę Seniora i pie¶ń o Białołęce (może będzie to lokalny hymn?), potem lżejszy repertuar, ze wspólnie ¶piewanymi refrenami. Do wspólnego ¶piewania i u¶miechu zachęcały też „Sonorki” pod batut± Zbigniewa Wójcika. Patriotyczne nuty przeplatały się z wyznaniami prosto z serca, takimi jak: ”Nie boję się jutra, bo jutro jest młode”. W¶ród uczestników spotkania, a także osób uhonorowanych i ¶piewaj±cych na scenie, zdecydowanie przeważały panie. Zapytany o przyczynę tej nierównowagi prezes Remigiusz Sikora ocenia, że do mężczyzn trudniej jest dotrzeć z informacj±; panie łatwiej przekazuj± sobie wie¶ci i nawzajem się zachęcaj±. Panowie chętnie przychodz± na wieczorki taneczne, na inne spotkania – rzadziej. Zarz±d Oddziału chce zachęcić do aktywno¶ci w kołach tych mężczyzn, którzy lubi± brydża, warcaby, pokera. Zorganizowanie takich zajęć uzależnione jest od udostępnienia pomieszczeń np. w klubach osiedlowych. Podjęto już takie starania w Klubie „KuĽnia” na ul. Z±bkowskiej. Nadziej± napawa fakt, że w zarz±dzie Koła nr 12 na Białołęce jest 4 mężczyzn. Problem daje się zauważyć również w Klubie Seniora w Gminie Czosnów, gdzie działaj± sekcje: plastyczna, komputerowa, języka angielskiego, gimnastyki i klub rowerowy. Zgłosiło się kilku panów, ale już się wykruszyli. Może to jest bardziej nie¶miała społeczno¶ć?


K.
6123