Pomoc wzajemna

Po raz drugi koniec roku przyniósł Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" dobrą ocenę pracy: w 2006 roku była to nagroda prezesa PFRON "Dobre praktyki", w listopadzie 2007 r. - nagroda specjalna ministra pracy i polityki społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

"Działalność Państwa, nowatorskie, niekonwencjonalne metody pracy, wdrażanie programów, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów osób bezdomnych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczną i zawodową - dobrze służą podstawowym ideom nowoczesnej pomocy społecznej" - napisała w liście gratulacyjnym minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedyk.

Od swego powstania w 1995 roku Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" realizuje różnorodne programy, które pomagają ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym: bezrobotnym, bezdomnym i niepełnosprawnym; szczególnie - młodzieży. Oferta ta obejmuje: informację, doradztwo i poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne, pośrednictwo pracy, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, resocjalizację, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, organizację aktywnego wypoczynku, konkursy, rankingi.

Stowarzyszenie utworzyło i aktualnie prowadzi 7 ośrodków, m.in. Centrum Pomocy Wzajemnej, Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Osób Niepełnosprawnych "Partnerzy". Dotychczas „Otwarte Drzwi” udzieliły skutecznej pomocy ponad 30 tysiącom ludzi.

We wrześniu 2007 roku zakończyła się druga edycja programu "Powrót do życia". W październiku uczestnicy zajęć i warsztatów zaprezentowali się na Praskim Pikniku Integracyjnym. 19 grudnia na Targowej 82 odbyła się tradycyjna, dziesiąta już Wigilia, pierwsza z udziałem burmistrz Pragi Północ, Jolanty Koczorowskiej. Po raz szósty prezes Stowarzyszenia Anna Machalica-Pułtorak powitała "Marszałka Ubogich" - Marka Borowskiego z małżonką Haliną. W jadalni, którą dekoracje Krzysztofa Pułtoraka uczyniły miejscem magicznym, odbył się niezwykły koncert kolęd. Jak na wielokulturową Pragę przystało, były kolędy katolickie i prawosławne, śpiewane po polsku, angielsku i francusku, w rytmie gospel, raegge, a także na góralską nutę. O tę różnorodność stylów i żywy udział publiczności postarali się: chór Sienna Gospel pod damską batutą, Kasia Skrzynecka i młodzieżowy chór parafii prawosławnej św. Marii Magdaleny, prowadzony przez ks. Jerzego Kulika. Zgodnie z tradycją, Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Na podwórku przed siedzibą Stowarzyszenia, na wszystkich uczestników czekały wigilijne potrawy.

W 2008 roku Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" nadal pomagać będzie ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie warunków, by mogli zarobić na godne życie. Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać w Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą" przy ul. Targowej 82, tel. 022 610-85-01 oraz na www.otwartedrzwi.pl .

Programy Stowarzyszenia realizowane będą z funduszy rządowych, samorządowych, unijnych i prywatnych. Pomóc może każdy, przekazując w deklaracji PIT36, PIT37, PIT38 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" nr KRS 00000 800 10.

K.
5098