25 lat dla Bródna

Pierwsze Stowarzyszenie Przyjaciół Bródna i Pelcowizny powstało 90 lat temu; działało do 1939 roku. Do tej tradycji nawiązali w 1982 roku założyciele Koła Miłośników Bródna. Inicjatywie przewodził mgr Marian Ratajczak, w grupie założycielskiej byli: E. Daberka, S. Chełmiński, J. Pasek-Pankowski, T. Winch, H. Wereś, J. Kowalska, H. Rembelska, Ryszard Szołwiński, Ryszard Zysek i Lechosław Zakrzewski.

Jako podstawowe zadanie przyjęto upowszechnianie wiedzy o Bródnie i Pelcowiznie - zapomnianych regionach Pragi. Zaczęto gromadzić dokumenty o najnowszej historii. Nawiązano współpracę ze szkołami, bibliotekami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz z władzami dzielnicy i Spółdzielnią Mieszkaniową "Bródno", która nieodpłatnie oddała do dyspozycji Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pomieszczenie w Klubie "Junona". Naczelnym zadaniem Koła Miłośników Bródna było godne uczczenie miejsc pamięci narodowej. Dzięki staraniom członków koła, a zwłaszcza prezesa Ryszarda Szołwińskiego, ufundowanych zostało ponad 20 pomników i tablic pamiątkowych w historycznych miejscach.

W 1995 roku Koło Miłośników Bródna wydało pierwszy tom wspomnień "Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców". W 2002 roku został wydany drugi tom wspomnień, obejmujący wydarzenia wojenne od 1939 do 1945 roku i relacje żołnierzy VI Obwodu AK z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego. Zbierane są wspomnienia do III tomu - "Sagi rodzinne".

W 1997 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Koła Miłośników Bródna, którego projektodawcą był mjr Ryszard Zysek, długoletni wiceprezes. W kwietniu 2001 roku Koło Miłośników Bródna przekształciło się w Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, mający status stowarzyszenia użyteczności publicznej.

Po śmierci Ryszarda Szołwińskiego, głównym zadaniem nowych władz Oddziału Bródno stało się zrealizowanie marzenia zmarłego prezesa - wydanie monografii Cmentarza Bródnowskiego. Mimo wielkich trudności z pozyskaniem funduszy na ten cel, książka została wydana na przełomie grudnia 2007/stycznia 2008. Dokonania pasjonatów 25-letniej działalności Koła Miłośników Bródna i zamierzenia nowego zarządu pod kierownictwem Reginy Głuchowskiej będą tematem jubileuszowego spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Targówka 29 stycznia.

K.
4136