Dzielnicowy festiwal konkursów

¦więto naszej dzielnicy przeobrazi się w tym roku w ¶więto nauki, sztuki i sportu, pod hasłem twórczego współzawodnictwa. Na drugie obchody Dni Białołęki bowiem, Rada Programowa BOK, pod przewodnictwem p. Barbary Nykowskiej i przy udziale zaprzyjaĽnionych białołęckich instytucji i stowarzyszeń (Parafialny Klub Sportowy AGAPE, Zespół Szkół Nr 106, Biblioteki Dzielnicy Białołęka, Fundacja Ave, Stowarzyszenie Młodzieży Mundo Corde), przygotowała szereg konkursów w zakresie dziedzin artystycznych, sportowych i umysłowych, adresowanych do uczniów białołęckich szkół. Spragnieni konstruktywnej rywalizacji i dobrej zabawy mog± wybierać aż w sze¶ciu kategoriach:

1. Turniej tenisa stołowego
organizator – Jarosław Filipowicz (PKS AGAPE); miejsce – SP nr 314, ul. Porajów 3; termin zgłoszeń – przyjmowane s± na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek w każdej z kategorii (12:30 dla dzieci i młodzieży; 14:00 kategoria OPEN)

2. Turniej szachowy
organizatorzy – Maciej Brudziński (PKS AGAPE), Zespół Szkół Nr 106; miejsce – Zespół Szkół Nr 106 ul. van Gogha 1 (foyer); termin zgłoszeń – 06.03.2008

3. Multimedialny konkurs szachowy
organizatorzy – Maciej Brudziński (PKS AGAPE) , Biblioteki Dzielnicy Białołęka; miejsce – „Nautilus” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 56, ul. Pancera 18, Czytelnia Naukowa nr 20, ul van Gogha 1, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, ul. Antalla 5 termin zgłoszeń – 06.03.2008

4. Konkurs muzyczny i poetycki
organizatorzy – Fundacja AVE i Jerzy Sznajder; miejsce – sala widowiskowa BOK; termin zgłoszeń – 02.03.2008

5. Konkurs fotograficzny „Białołęka dzi¶”
organizator – Stowarzyszenie Młodzieży Mundo Corde; termin zgłoszeń – 29.02.2008 Nagrodzone prace będ± opublikowane w witrynach www.mundocorde.pl i www.bok.waw.pl

6. Konkurs historyczno-krajoznawczy
organizator – Krzysztof Madej miejsce – BOK; termin zgłoszeń – 02.03.2008

We wszystkich konkursach obowi±zuj± dwie kategorie: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Regulaminy wszystkich konkursów dostępne s± na stronie BOK. Warto pochwalić się swoj± wiedz± i umiejętno¶ciami, gdyż na zwycięzców czekaj± atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Czekamy na zgłoszenia indywidualne.
Do zobaczenia na finałach 8 marca 2008.


 
4180