Plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to prawo miejscowe, określające co na konkretnej działce można zbudować, a czego nie wolno. Wydaje się więc oczywiste, że to powinno interesować i interesuje niemalże każdego mieszkańca i każdy podmiot prawny (gospodarczy) z danego terenu, a władze które projekty tych planów przygotowują i je uchwalają są zainteresowane, żeby projekty tych planów przedstawiać mieszkańcom i przyjmować uwagi i propozycje do tych projektów przed ich uchwaleniem. Bo po ich uchwaleniu jest to prawo miejscowe, które jak każde prawo należy przestrzegać.

Niestety z winy obu stron rzeczywistość w trakcie opracowywania projektów planów miejscowych i procedowania nad ich uchwaleniem jest inna. Urzędy koncentrują się nad tym, żeby formalnie było wszystko w porządku, a obywatele przeważnie nie wiedzą, że trwa taka procedura lub w czasie tej procedury się nie interesują, co zostanie uchwalone. Gdy potem zamierzają coś budować, to mają pretensje do władzy, dlaczego w tym miejscu tego nie wolno lub dlaczego wolno.

Wystarczy wspomnieć opisany w poprzednim numerze Nowej Gazety Praskiej przykład z Białołęki gdzie to ,,Na terenach między ul. Modlińską a ul. Leśnej Polanki (...) firma BARC zaplanowała zbudować (...) dziewięcio-,osiemnastopiętrowe, a (...) nawet ponad trzydziestopiętrowe budynki. Pozwala mu na to wadliwy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 2002 r., który nie wspomina o ograniczeniach maksymalnej wysokości budynków, mówi tylko ogólnikowo o "zharmonizowaniu" zabudowy z otoczeniem (...) osiedla Winnica, którego budynki mają najwyżej trzy i pół piętra.

Aby taki stan rzeczy zmienić, Komisja Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Targówek 16 stycznia br. zorganizowała posiedzenie nt. "Informacja o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów Bródna oraz Targówka Mieszkaniowego". Uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych SM "Bródno" i RSM "Praga" oraz wspólnot mieszkaniowych. Po tym posiedzeniu z przekonaniem można powiedzieć, że zaangażowanie organów wymienionych spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w zapoznanie się z projektami planów oraz zgłoszenie do nich uwag w znacznym stopniu przyczyniło się do faktycznego konsultowania tych projektów i uchwalenia lepszych planów miejscowych.

Procedura uchwalania miejscowych planów składa się z kilku etapów, z których dla mieszkańców najważniejszym jest okres tzw. wyłożenia planu i termin składania uwag i wniosków do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bródna był wyłożony od 14.12. 2007 do 16.01. 2008, a czas zgłaszania uwag i wniosków do tego projektu to okres 6 tygodni od 14.12. 2007 do 04.02. 2008. Z projektem planu można się było zapoznać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, pl.Defilad 1, piętro XVII lub w Delegaturze tego biura dla Dzielnicy Targówek w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20. W trakcie wyłożenia planu, zgodnie z obowiązującą procedurą, 11 stycznia br. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru Bródno.

Analogicznie jak dla Bródna, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Mieszkaniowego będzie wyłożony prawdopodobnie w marcu lub kwietniu br.

Oczywiście, w trakcie opracowywania planów, a następnie w czasie ich wyłożenia odpowiednie wydziały urzędu dzielnicy i organy samorządowe zgłaszają uwagi i wnioski do tych planów. Konkretnie do każdego z ww. projektów zgłoszono po kilkadziesiąt uwag i wniosków. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary obszarów, których te plany dotyczą, różnorodność lokalnych potrzeb i zamierzeń trzeba wyrażnie powiedzieć, że bez odpowiedniego zainteresowania i złożenia uwag i wniosków przez lokalne społeczności oraz osoby fizyczne nie uda się dla tych obszarów uchwalić dobrych miejscowych planów. Dlatego dobrze się stało, że do planu obszaru "Bródno" zgłoszono do 4 lutego br. wiele uwag i wniosków.

Dlatego też proszę Państwa o zainteresowanie się projektem planu obszaru "Targówka Mieszkaniowego" zwłaszcza w trakcie jego wyłożenia oraz zgłoszenie uwag i wniosków. Jeśli to będzie możliwe, to zarówno wyłożenie tego planu, jak i dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Targówka Mieszkaniowego" odbędzie się w urzędzie dzielnicy. Będziemy się o to starać, bo zarówno zapoznawanie się z projektem planu, jak i dyskusja publiczna w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Pałacu Kultury i Nauki to znaczne utrudnienie dla mieszkańców Targówka.

Wiem, jak wiele problemów mają spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, a rozwiązanie znacznej ich części zależeć będzie od ustaleń ww. planów miejscowych.


Witold Harasim
Przewodniczacy Komisji Rozwoju
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Targówek
witold.42@wp.pl
6851