Otwarte drzwi sądów


Pomoc prawną uzyskać będzie można w dniach 22 – 29 lutego 2008r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli) w godzinach od 9 do 15 w siedzibach Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

* Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe; Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ: ul. Terespolska 15A (sala nr 49 - parter)
* Sąd Rejonowy w Legionowie: ul. Sobieskiego 47 (pokój biblioteki nr 222 - I piętro)
* Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim: ul. Słowackiego 19 (pokój nr 6- parter)
* Sąd Rejonowy w Otwocku: ul. Armii Krajowej 2 (sala nr 2 - parter)
* Sąd Rejonowy w Wołominie: ul. Prądzyńskiego 3A (pokój nr 133 - I piętro)

Z pomocy może skorzystać każdy - niezależnie od właściwości Sądu (np.: mieszkaniec Białołęki może się zgłosić do każdego Sądu Rejonowego a nie tylko do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ)

Uwaga! - w ramach akcji informacyjnej nie będą udzielane porady prawne dotyczące spraw toczących się w sądzie, ani też z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy prawa pracy.

Akcja ma charakter edukacyjny, jednym z jej podstawowych celów jest uświadomienie i poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw.

Z pomocy tej - na ogół - korzystają ludzie, którzy nie znają procedur prawnych, nie wiedzą jak się zachować i dokąd pójść po pomoc. Pomoc ta adresowana jest do osób, które stały się ofiarami przestępstw np.: wypadku drogowego, kradzieży, gwałtów i zastraszania, przybierającej różne formy i postacie przemocy w rodzinie: przemocy fizycznej - bicie, kopanie, duszenie; przemocy seksualnej; przemocy psychicznej - upokarzanie, poniżanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół; przemocy ekonomicznej.

Problematyka spraw z jakimi się zgłaszano dotyczyła między innymi zapytań o pomoc, jakiej udzielają ofiarom organy ścigania i uprawnione instytucje ze wskazaniem adresów tychże instytucji - poradni, ośrodków, stowarzyszeń oraz uprawnień stron i świadków w postępowaniu sądowym, jak również kwestii alimentacyjnych, odszkodowań.

Obchodzony w sądach, już po raz szósty Tydzień Ofiar Przestępstw będzie okazją do ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw, wyznaczania kierunków niezbędnych do poprawienia ich położenia. Liczymy, że dzięki takim akcjom bezpłatnego poradnictwa pomożemy ofiarom i ich rodzinom w dochodzeniu swoich praw, jak również utwierdzimy w przekonaniu, iż nie są sami w tej trudnej, wymagającej troski i pomocy sytuacji.


 
4422