"Czajce" wyrosną skrzydła


Za trzy lata Warszawa będzie miała jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie. "Czajka" zostanie przebudowana w oparciu o najnowsze, dostępne na świecie technologie. Takie nadzieje daje podpisana 30 stycznia umowa na realizację inwestycji "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)". "To jeden z większych milowych kroków w życiu firmy oraz Warszawy - powiedział prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Artur Rypina podczas konferencji prasowej 12 lutego. - Dzięki "Czajce" już wkrótce będziemy mieszkać nad czystą Wisłą."

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III". Decyzję o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności podjęła w grudniu 2005 r. Komisja Europejska, przyznając 125 mln euro.

Do podpisania umowy doszło po półtorarocznych staraniach. 1 września 2006 r. MPWiK ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W trzecim postępowaniu przetargowym, 25 września 2007 r. komisja przetargowa – jako najlepszą wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum firm, któremu przewodzi „Warbud” S.A. W skład konsorcjum wchodzą także: niemiecka Wassertechnik GmbH, duńska Krüger A/S, krakowska Veolia Water Systems Sp. z o.o. i OTV z Francji. Wartość kontraktu wyniesie 200 000 000 euro 1 151 793 155 PLN netto.

Założenia tej największej stołecznej inwestycji przedstawił na konferencji dyrektor "Warbudu" Mariusz Marjański. Rozbudowa i modernizacja "Czajki" umożliwi obsługiwanie, oprócz prawobrzeżnej części Warszawy, również części centralnej i północnej - lewobrzeżnej strony miasta. Przepustowość technologiczna oczyszczalni zwiększy się z 240 000 m3/d do 435 000 m3/d. Jednocześnie poprawi się efekt oczyszczania, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych, zawierających fosfor i azot.

Inwestycja będzie prowadzona w 2 etapach. W I etapie zostaną zrealizowane obiekty oczyszczania mechanicznego, gospodarki biogazem, kogeneracji oraz część oczyszczania biologicznego i węzła stabilizacji osadów. Zakończenie tego etapu umożliwi przejęcie ścieków, dopływających obecnie do oczyszczalni. Drugi etap to głównie likwidacja istniejących obiektów oczyszczania biologicznego, budowa nowych oraz modernizacja węzła stabilizacji osadów. Jego realizacja pozwoli na oczyszczanie ścieków, które dopłyną z lewobrzeżnej części miasta.

Prace projektowe, z udziałem 100 projektantów, już się rozpoczęły. Od czerwca do września prowadzone będą prace przygotowawcze (zaplecze, budynki techniczne, węzeł betoniarski). Projekt budowlany I i II etapu ma być gotowy w sierpniu br.; we wrześniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę można będzie rozpocząć roboty budowlane: I etap potrwa od listopada 2008 do stycznia 2010, etap II - od września 2009 do października 2010.

Modernizacja nie przerywa pracy "Czajki". W obrębie istniejącej oczyszczalni będzie 117 nowych obiektów, o kubaturze 1,3 mln m3 i 12 - zmodernizowanych. Powstanie m.in. 10 reaktorów biologicznych o rozmiarach boiska piłkarskiego (101x54 m), 4 nowe osadniki i komory fermentacyjne. Trzeba będzie zbudować ok. 7 km dróg, 45 km rurociągów i rozebrać obiekty o kubaturze 200 tys. m3. Żywotność urządzeń planowana jest na 40 lat, przy pracy 24 godz. na dobę. Projektowany jest kolektor przesyłowy w trasie Mostu Północnego. Przetarg na stronę praską ogłoszony zostanie na przełomie marca-kwietnia, a kilka miesięcy później – na stronę lewą i przejście pod Wisłą.

"Zrobimy wszystko, by zminimalizować uciążliwości - zapewnia Artur Rypina - Rozbudowa "Czajki" nie sprawi więcej kłopotów niż budowa osiedla mieszkaniowego". Węzły betoniarskie będą pracować w technologii bezpyłowej, nieuciążliwej dla środowiska. Wyroby żeliwne będą przywożone. Cały ciąg oczyszczania zostanie zhermetyzowany. Obawy o uciążliwe odory są nieuzasadnione.

Na konferencji prasowej przedstawiciel NGP przypomniał protesty mieszkańców Białołęki, zwłaszcza Choszczówki, wobec planów rozbudowy "Czajki". "Obiekcje ludzi w wielu wypadkach wiążą się z niezbyt dużą wiedzą" - odpowiedział prezes Rypina, przypominając prowadzone przez MPWiK konsultacje społeczne. W ramach tych działań m.in. udostępniano materiały koncepcyjne i dokumentację; zorganizowano 4 wyjazdy do spalarni odpadów ściekowych w Berlinie dla radnych, przedstawicieli rad osiedli, dziennikarzy, przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasza Choszczówka”; utworzono w 2005 roku 2 punkty konsultacyjno-informacyjne w ratuszu Białołęki i siedzibie MPWiK; organizowano spotkania z mieszkańcami (w tym Rady Osiedli, "Nasza Choszczówka" i radnymi Białołęki); organizowano konkursy dla dzieci i wystawy w ratuszu Białołęki; organizowano punkty informacyjne na festynach i piknikach, badania opinii publicznej (TNS OBOP w 2006 roku), ankiety dla mieszkańców; organizowano Drzwi Otwarte w OŚ "Czajka" i OŚ "Południe"; wdrożono wewnętrzne procedury spółki przyjmowania i dokumentowania skarg mieszkańców na uciążliwości zapachowe OŚ "Czajka" i system reagowania na te skargi (luty 2006). Od 8 października 2007 r. realizowany jest projekt "Infoczajka"

MPWiK udostępniło specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje na temat inwestycji. Ponadto uruchomiona została skrzynka mailowa infoczajka@mpwik.com.pl, na którą można kierować pytania, dotyczące oczyszczalni.

W najbliższych tygodniach MPWiK zamierza powołać tzw. Radę Społeczną - opiniotwórczą grupę, złożoną ze specjalistów, naukowców, przedstawicieli mieszkańców i urzędów, którzy będą obserwować prowadzone prace.

Łamy NGP otwarte są na pytania i uwagi Czytelników, dotyczące rozbudowy "Czajki". Przekażemy je inwestorowi, a odpowiedzi - opublikujemy. Z ostatniej chwili

Do przetargu na spalarnię osadów pościelowych stanęły: „Mostostal” i „Warbud” z partnerami. Oferty są droższe niż planowane przez MPWiK 110 mln euro: "Mostostal" - 141,4 mln euro, "Warbud" 125,5 mln euro. Komisja ma 90 dni na sprawdzenie, czy oferty są poprawne pod względem formalnym i na wybranie najkorzystniejszej.


K.
8110