Uwierzyli w siebie

Osoby długotrwale bezrobotne (często od kilkunastu lat), w tym osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a więc pozbawione ubezpieczenia społecznego; osoby bezdomne, przebywające w noclegowniach i ośrodkach dla osób bezdomnych, ale także zagrożone eksmisją; osoby, pozostające w szczególnie trudnej kondycji życiowej; wyniszczone psychicznie i zdrowotnie, z problemami emocjonalnymi, uzależnione od alkoholu i innych używek; niezdolne do aktywności w życiu społecznym; osoby zadłużone na duże kwoty i uciekające przed konsekwencjami długów - dla grupy takich beneficjentów Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" opracowało i realizuje Warszawski Program Reintegracji Społecznej "Powrót", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego.

28 lutego podsumowano drugą edycję Programu "Powrót". Wśród 57 uczestników zdecydowanie przeważały kobiety. Kompleksowy Program obejmował działania z różnych sfer życia: szkolenie zawodowe, zagadnienia ogólnorozwojowe i społeczne, zajęcia komputerowe, zajęcia rekreacyjne - wspólne wyjścia do kina, teatru, Sejmu, wyjazdy w góry; najaktywniejsi uczestnicy ukończyli kurs na prawo jazdy.

Sekretarz Projektu, Aneta Wiącek, powiedziała w podsumowaniu, że na początku było wiele pytań i wątpliwości; potem - poznawanie siebie i innych osób, nawiązywanie przyjaźni, satysfakcja z aktywności. Stres - wartościowy, konstruktywny - pozwalał się zmobilizować, skoncentrować na osiąganiu celu. Program pozwolił uczestnikom na odkrywanie ich talentów, odkrywanie wartości trudno mierzalnych, na przykład marzeń. Uczył postawy wobec siebie i wobec świata. Pozwolił odkryć radość z tego, że wspólnie z kimś można kreować dobro. Realizacja Programu nie była łatwa z powodu pieniędzy i trudności formalnych. Zdarzały się porażki: powrót do uzależnienia, powrót do pracy na czarno. Jednym z zadań uczestników było opracowanie 3-letniego planu rozwoju zawodowego i osobistego. "Każdy, kto dotrwał do końca - jest sukcesem" - podsumował Sławomir Kamela, uczestnik I edycji Programu, moderator podsumowania II edycji.

Uczestnicy Programu otrzymali teczki z certyfikatem, dyplomem i zaświadczeniami. Niektórzy mogli już pochwalić się efektami, np., zatrudnieniem w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, pracą scenografa w teatrze, własną firmą remontową, stażem w Urzędzie Targówka, przygotowaniem poczęstunku dla uczestników spotkania. Efektem pracy Wieśka Jankowskiego, Brygidy Denisiuk i grona współpracowników jest wydanie gazety "Nasza Ulica", w której znalazły się opowieści o losach ludzi, wiersze, krzyżówka.

O swoim udziale w Programie "Powrót" opowiedział nam 22-letni Patryk. "Trafiłem tu, jak 99% beneficjentów, gdy byłem bez roboty, bez większych możliwości pójścia do pracy czy samozaparcia do pracy. Pani Elżbieta, psycholog, wytłumaczyła mi, którą drogą powinienem podążać, jak walczyć ze swoim niedoskonałościami, z brakiem wytrwałości, brakiem dążenia do celu. Ona to zapoczątkowała. Nauczyłem się panować nad swoimi nerwami (choć nie do końca, ale staram się cały czas). Wielu innych rzeczy jeszcze się nauczyłem, od kursów zawodowych, po wytrwałość. Pracuję już spory czas. Odkąd jestem w Projekcie, pracuję bez przerwy, prawie 7 miesięcy - to dla mnie bardzo duży wynik. Zmieniłem firmę, ale nie dlatego, że zostałem wyrzucony, lecz znalazłem lepszą propozycję. Myślę, że Stowarzyszenie, nie jako pojedyncze osoby, lecz jako sztab ludzi tutaj pracujących - ma tak duży wpływ, tak dużo pomaga, emocjonalnie, w nastawieniu psychicznym (nie mówię o rzeczach materialnych, kursach zawodowych, najróżniejszych wyjazdach). Ważna jest sama dobroć tych ludzi; większość nie zarabia tu kokosów, a jednak przychodzi i pomaga innym, tak jak nie pracująca tu już Madzia Zawistowska, która znalazła mi pierwszą pracę. Ta dobroć bardzo przyciąga, pomaga. Porady psychologiczne, prawne - we wszystkim mi tu pomogli. W pokaźnej części wyprostowałem swoje życie. Można powiedzieć: odnalazłem drogę, którą mam zamiar dążyć."

W obu edycjach Programu "Powrót" uczestniczyło 116 osób. Projekt będzie kontynuowany w formie Centrum Integracji Społecznej. Inne projekty, realizowane przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, to: "Partner" (rehabilitacja społeczna i zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną), "Aktywni bezdomni" (program prac społecznie użytecznych, połączonych z budownictwem mieszkaniowym), "Mały książę" (program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych), Galeria "Apteka Sztuki" - Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. W realizacji kolejnych programów pomóc może każdy, przekazując 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowej Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", nr KRS 00000 800 10.

K. Foto Magdalena Kaczmarek
6584