Więcej kultury

Rozmowa z Krzysztofem Buglą, wiceburmistrzem Targówka

Jaką wizję działalności w sferze kultury miał Pan, obejmując funkcję wiceburmistrza Targówka?

W momencie wyboru do zarządu Dzielnicy Targówek nie wiedziałem, jakimi dziedzinami będę się zajmował. Pierwszego dnia usłyszałem, że będą to: kultura i oświata – dziedziny, które nie są mi obce. Nie mogę powiedzieć, że przychodziłem na Targówek z wizją, którą chcę realizować; raczej tworzyła się ona w trakcie poznawania tego wszystkiego, co wcześniej działo się na Targówku. Obecny zarząd dzielnicy rozpoczął pracę w grudniu 2006 roku. Część naszych działań została uwieńczona drobnymi sukcesami, np. wydaniem "Informatora Targówka" (choć różnie ocenianego), rozpoczęciem prac nad realizacją marzenia wielu mieszkańców – Warszawskiego Parku Archeologicznego z grodziskiem, które jest świadectwem historii sprzed tysiąca lat, wcześniejszy niż zabytki kultury materialnej po lewej stronie Wisły.

Jak Pan ocenia funkcjonowanie placówek kultury na Targówku?

Orientację na temat funkcjonowania DK "Zacisze", DK "Świt" i Biblioteki Publicznej uzyskałem bardzo szybko, bo osoby kierujące tymi placówkami są bardzo otwarte na współprace z władzami dzielnicy. Dość łatwo znaleźliśmy wspólny język, by realizować, zapisane w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, zadania w dziedzinie upowszechniania kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami. Samorząd powinien przybliżać mieszkańcom wszystko, co wiąże się z pojęciem kultury, zachęcać do korzystania z oferty kulturalnej swojej dzielnicy i innych części Warszawy. Za sukces mogę uznać, że w ubiegłym roku, po 12 latach starań, na Targówku pojawiło się kilkanaście słupów ogłoszeniowych . Dzięki temu możemy bezpośrednio docierać do mieszkańców z informacją o wielu działaniach. Przebudowaliśmy stronę internetową urzędu dzielnicy, wprowadzając tam nowe elementy, np. możliwość ściągania plakatów czy Informatora o Warszawskim Parku Archeologicznym. Mieszkańcy mogą pozyskać informacje, nie wychodząc z domu.

Jak konkretnie urząd wspiera działania z dziedziny kultury?

Narzędzia, które stosujemy, są wielorakie. Włączyliśmy urząd dzielnicy jako kolejny podmiot do realizacji zadań, związanych z upowszechnianiem kultury. Wzmacniamy tradycyjne na Targówku koncerty poniedziałkowe, rozszerzając ich gamę: czasem jest to recital jednej z gwiazd, spektakl Emilii Krakowskiej, spotkanie z Krystyną Sienkiewicz, czasem – koncert zespołu rockowego. Chcemy pokazać mieszkańcom, że dla samorządu lokalnego ważni są zarówno ludzie młodzi, jak ci, którzy mają więcej wolnego czasu i spędzają go aktywnie, np. jako uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ubiegłym roku zakupiliśmy czwarty w Warszawie i chyba drugi w Polsce dla instytucji samorządowej, projektor cyfrowy dla kina w DK "Świt". Został tam również zainstalowany nowoczesny system dźwięku. W ciągu 2 – 3 lat chcemy zmodernizować salę kinową w DK "Świt". Będziemy kontynuować tradycję imprez plenerowych. Zorganizowane w ubiegłym roku pierwsze Dni Targówka przyciągnęły sporo mieszkańców; powtórzymy je w tym roku. 30 sierpnia, po raz pierwszy na Targówku odbędzie się Święto Folkloru – przegląd zespołów folklorystycznych z kręgu krajów sąsiadujących z Polską. Tradycyjnie wspierać będziemy XIV już Turniej Rycerski. We wrześniu zaprosimy mieszkańców na piknik historyczny. Od 11 kwietnia, po raz pierwszy na praskiej stronie Warszawy odbędzie się Przegląd Kina Europejskiego. W kinie DK "Świt" można będzie obejrzeć premiery filmowe "z najwyższej półki". Chcemy, by Przegląd stał się imprezą cykliczną. Trwają przygotowania do włączenia Targówka w obchody Roku Chopinowskiego. 21 listopada odbędzie się koncert muzyki Józefa Elsnera, pierwszego nauczyciela Fryderyka Chopina.

Jaka jest oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży?

Przy pomocy Domów Kultury i Biblioteki Publicznej zaczęliśmy bardzo intensywną współpracę z naszymi placówkami oświatowymi, by poprzez te instytucje zaproponować dzieciom i młodzieży imprezy o różnorodnym charakterze. Wzmocniliśmy dofinansowanie imprez, konkursów odbywających się w szkołach i przedszkolach; dwukrotnie zwiększyliśmy nagrody, które są gratyfikacją za wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych "Maska" w DK "Świt". Chcemy, by następna, XV "Maska" stała się konkursem ogólnowarszawskim.

Jako urząd dzielnicy - inicjujemy konkursy. Bardzo dużą popularnością cieszył się konkurs fotograficzny; uczniowie wykonali ponad 200 prac. Pierwszy konkurs poetycki "O złote pióro" zgromadził kilkanaście wierszy gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Poważną imprezą, o charakterze ogólnomiejskim, będą Dni Kultury w XIII Liceum im. płk. Leopolda Lisa Kuli, w ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta. W dniach 15 - 17 kwietnia odbędzie się przegląd zespołów teatralnych, konkurs poetycki, konkurs na krótkie prace literackie, prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne.

W grudniu ubiegłego roku w XIII Liceum Ogólnokształcącym zainicjowane zostały comiesięczne spotkania z kulturą, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: aktor i wykładowca Wojciech Siemion i językoznawca prof. Andrzej Markowski. 14 kwietnia z młodzieżą spotka się prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan.

Zachęcamy młodzież do czynnego udziału w różnych typach imprez kulturalnych. Duże nadzieje wiążę również z Młodzieżową Radą Dzielnicy, która ma rozpocząć działalność 1 września.

Ze względu na pogodę opóźnił nam się happening malarski w Parku Bródnowskim Paweł Althamer namówił studentów ASP, my - uczniów 2 szkół podstawowych do akcji, podczas której wymalowanych zostanie kilka ławek i dwie alejki prowadzące na plac zabaw dla dzieci. Będzie to dla dzieci ciekawe przeżycie i możliwość aktywnego uczestnictwa w czymś, co można nazwać wydarzeniem kulturalnym czy nawet - sztuką.

Do działań na rzecz kultury włączamy także budynek urzędu Targówka. W ubiegłym roku salę konferencyjną przemianowaliśmy na "Galerię Kondratowicza 20"; mam nadzieję, że w połowie bieżącego roku rozpoczniemy tu działalność wystawienniczą na trochę wyższym niż do tej pory poziomie artystycznym.

Czy środki finansowe, jakimi dzielnica dysponuje na cele kulturalne, są wystarczające? Jak można je zwiększyć?

Odpowiadając, wpadam w pewien dualizm. Jako członek zarządu, odpowiedzialny za wykonanie całego budżetu (dokładnie: załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy) muszę powiedzieć, że tak. Na rok 2008 kwota ta wynosi 2 075 000 zł. Natomiast, gdybyśmy mieli możliwość wydatkowania większych pieniędzy na działalność kulturalną - bylibyśmy w stanie to zrobić. Kultura jest dziedziną, która wymaga dofinansowania, dotowania. Niestety, w latach 90. trochę za daleko odeszliśmy od mecenatu państwa, na rzecz samodzielności placówek kultury, w kierunku "niewidzialnej ręki rynku", która również miała pomóc tym instytucjom w przetrwaniu. Na szczęście, na Targówku wszystkie instytucje jakoś sobie poradziły, choć przeżyły "chude lata". Podejmujemy działania, zmierzające do przyciągnięcia osób i firm do współorganizowania imprez, pozyskiwania sponsorów – mecenasów kultury. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uhonorowała firmę STO z Targówka nagrodą Mecenasa Kultury, m.in. za wieloletnie wspieranie Turnieju Rycerskiego i Domu Kultury "Świt".

Działania na rzecz kultury prowadzą też spółdzielnie mieszkaniowe...

Współpracujemy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Bródno" i Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową "Praga" przy organizowaniu spotkań świątecznych dla dzieci, festynów z okazji Dnia Dziecka oraz wystaw i konkursów.

Na okładce "Informatora Targówka", a także mapy dzielnicy, widnieje obiekt kulturalny o którym nie mówiliśmy, Teatr "Rampa".

Teatr "Rampa" wprawdzie nie jest jednostką dzielnicową, ale znajduje się na terenie dzielnicy i jest wizytówką Targówka. Uchylając rąbka tajemnicy powiem, że dzięki naszej pomocy, w ubiegłym roku udało się uzyskać pieniądze na modernizację tej placówki kultury. W 2007 roku rozpoczął się tu cykl imprez dla naszej młodzieży. W Teatrze "Rampa" odbyły się 3 spektakle. Każdy z nich poprzedzony był słowem wstępnym osoby współpracującej przy danej sztuce; po spektaklu młodzież miała możliwość rozmowy z aktorami czy reżyserem. Chcemy kontynuować takie spotkania. Trzykrotnie na scenie Teatru "Rampa" występował teatr jednego z naszych liceów. Było to dla młodzieży bardzo emocjonujące przeżycie – występ na deskach profesjonalnego teatru jest swego rodzaju nobilitacją. Wydaje mi się, że w miarę upływu czasu współpraca między urzędem dzielnicy a Teatrem "Rampa" będzie się utrwalać i poszerzać.

Dziękuję za rozmowę, w której tylko marginesowo pojawiła się druga dziedzina, za którą jest Pan odpowiedzialny – oświata. Mam nadzieję, że na ten temat porozmawiamy w czerwcu.

Rozm. Zofia Kochan
11095