Druga linia metra coraz bliżej

10 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie drugiej linii metra. Kto jednak liczył na jakieś przełomowe deklaracje, ten się zawiódł. Dyrektor Metra Warszawskiego Jerzy Lejk przedstawił zarys założeń projektowych liczącego nieco ponad 6 km długości centralnego odcinka drugiej linii, który będzie się składał z siedmiu stacji. Cała druga linia będzie docelowo liczyła ich aż 26.

Najprawdopodobniej na praskim brzegu jako pierwsza zacznie powstawać stacja Stadion, ze względu na znacznie większy zakres prac. Ta stacja w całości będzie zatopiona w wodzie, stanie się też węzłem przesiadkowym, ponieważ znajdzie się tam rozgałęzienie na dwa kierunki: północno-wschodni i południowo-wschodni oraz wygodne połączenie z przystankiem PKP Stadion. Jest w tym zakresie dobra współpraca z PKP PLK, co mocno podkreślał dyrektor Metra.

Budowa stacji zmodyfikowaną metodą odkrywkową zakłada, że w pierwszej kolejności będą wykonywane stropy, aby jak najszybciej umożliwić przywrócenie ruchu na skrzyżowaniach. Dopiero pomiędzy wybudowanymi stacjami tarcze wiertnicze wydrążą tunele. To ma być najmniej czasochłonny etap prac, chociaż sam montaż tarczy drążącej tunel zabierze dwa- trzy miesiące. Do budowy ścian tuneli wybrano tańszą i wygodniejszą technologię żelbetową, zamiast żeliwnej, stosowanej w pierwszej linii metra. Stałymi konsultantami zostali dwaj najwybitniejsi specjaliści od budowy metra w warunkach zbliżonych do warszawskich – w Barcelonie i Tuluzie. Zastosowano technologię nowoczesną i pozwalającą na szybki postęp prac. Zmechanizowane tarcze w betonowej obudowie pozwolą posuwać się w tempie ok. 15m na dobę (przy dotychczasowych dwóch metrach na dobę). W tej technologii ma być także realizowany ostatni odcinek pierwszej linii metra.

Ilość wydobytego urobku sięgnie nawet 1,5 mln m3. Choć jego część będzie ponownie zagospodarowana do przykrycia stacji i ukształtowania terenów sąsiadujących z nimi, to Metro Warszawskie już teraz na swej stronie internetowej zamieściło ogłoszenie dla chętnych do odbioru ziemi. Do jej transportowania zostanie prawdopodobnie wybudowana tymczasowa bocznica kolejowa.

Wszystkie stosowne dokumenty pozwalające na rozpoczęcie kolejnych etapów prac przy projektowaniu i budowie metra zostały już uzyskane. Wykonawca szczegółowego projektu ma być wybrany w wyniku dialogu konkurencyjnego. Decyzję w tej sprawie poznamy do połowy maja. Od momentu wyłonienia wykonawcy rusza zegar odmierzający 45 miesięcy – 23 na projektowanie i 22 na samą budowę. Zakończenie prac planowane jest na początek roku 2012. Wybór taboru nastąpi w drugim bądź trzecim kwartale 2008. Docelowo ma zostać zakupionych 300 jednostek taboru dla całej linii metra.

Czy zdążymy na Euro 2012? Jerzy Lejk unikał odpowiedzi na to pytanie. Aby maksymalnie usprawnić koordynację działań i błyskawicznie podejmować decyzje powołano Komitet Sterujący.

Mieszkańcy Pragi pytali czy metro będzie negatywnie oddziaływać na sąsiadujące z nim budynki. Dyrektor Lejk uspokajał, że temu problemowi poświęcona jest szczególna uwaga. Przygotowany przez Politechnikę Warszawską system monitoringu oddziaływań zostanie zamontowany na znacznym obszarze. Gęsto rozmieszczone czujniki wychwycą wszystkie parametry w trakcie eksploatacji metra, podczas jego budowy, a nawet przed jej rozpoczęciem (dla ustalenia tła).

Dużo wątpliwości dotyczyło rozwiązań komunikacyjnych na czas budowy. ZTM zapewnia, że Al. Solidarności będzie przejezdna. Powstanie też łącznik tramwajowy z ul. Jagiellońską, dzięki czemu tramwaje wyjeżdżające z 11 Listopada będą mogły ominąć plac budowy i trasą: Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska dostać się na most Śląsko-Dąbrowski.

Zgłaszano także zastrzeżenia do lokalizacji stacji Szwedzka, pierwszej na projektowanym północno-wschodnim odcinku drugiej linii. Ta sprawa nie jest przesądzona, bowiem nie ma jeszcze decyzji lokalizacyjnej.

Pytanie czy warto dublować metro z linią średnicową kolei uznano niemal za niestosowne. Z dziewięciu wariantów fachowcy wybrali najlepszy - to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Chyba nie rozwiało.

Kr.
6019