Mieszkania komunalne dla Warszawy

Przedstawiony do zaopiniowania radnym warszawskich dzielnic Program komunalnego budownictwa mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008 - 2012 zakłada wybudowanie w ciągu pięciu lat 4 tys. mieszkań za cenę 600 mln zł. W tym samym czasie planuje się remonty i modernizacje 1100 - 1300 lokali rocznie. Budownictwo komunalne jest kierowane do rodzin o niskich dochodach, rodzin przekwaterowanych z mieszkań do remontu, wykwaterowanych z budynków zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki ze względu na ich kiepski stan techniczny, do rodzin wykwaterowanych na podstawie orzeczeń sądowych. Dane statystyczne na koniec 2005 roku wskazują, że 52 % mieszkań w stolicy to mieszkania spółdzielcze, 32,5 % to mieszkania własnościowe, 14 % należy do mieszkaniowych zasobów miasta i 1,5 % to mieszkania zakładowe. Mieszkaniowe zasoby komunalne Warszawy wynoszą 739,3 tys. mieszkań. Średnia wielkość mieszkania to 56 m2. Najwięcej lokali komunalnych znajduje się na Woli, w Śródmieściu, na Mokotowie, na Pradze Północ i Pradze Południe. Najmniej na Bemowie, w Białołęce, Rembertowie, Ursusie, Ursynowie, w Wesołej i Wilanowie.

W latach 1996 - 2002 realizowano program budowy mieszkań komunalnych o powierzchni powyżej 80 m2. Program był skierowany do osób, które zdecydowały się zamieszkać w nowych lokalach o podwyższonym standardzie i relatywnie wysokim czynszu, w zamian za oddanie do dyspozycji gminy lokali, do których posiadały tytuł prawny i w których dotychczas mieszkały. Celem programu było odzyskanie budynków znajdujących się w złym lub katastrofalnym stanie technicznym, stanowiących własność miasta. Dzięki temu posunięciu wyłączono z eksploatacji i przeznaczono do rozbiórki sto budynków z dwoma tysiącami mieszkań, dwieście budynków wymaga remontu kapitalnego, 18 tys. mieszkań musi być doposażonych w różnego rodzaju instalacje. Od 2004 do 2007 roku przeprowadzano również remonty lokali zwalnianych przez najemców z przyczyn losowych (od 1 do blisko 1,3 tys. rocznie).

Dzisiejsze potrzeby mieszkaniowe (jeśli chodzi o lokale komunalne) szacuje się na 5,2 tys. lokali. Tyle rodzin znajduje się na listach oczekujących na mieszkanie komunalne bądź socjalne. W związku z tym program budownictwa komunalnego zakłada oddanie do użytkowania w tym roku 363 mieszkań. W latach 2009 - 2012 należy budować rocznie 500 nowych mieszkań. Dodatkowo w systemie TBS powinno powstawać rocznie 300 mieszkań. W ramach współpracy z partnerami prywatnymi miasto zamierza uzyskać w ciągu pięciu najbliższych lat 400 mieszkań. Realizacja programu powinna dać miastu 2,5 tys. lokali wybudowanych przez dzielnice i 1,5 tys. lokali wybudowanych przez TBS lub pozyskanych na zasadach partnerstwa z prywatnymi podmiotami. Program zakład również, że w inwestycjach realizowanych przez konkretną dzielnicę 70 % lokali pozostanie do jej dyspozycji, zaś z pozostałych 30 % lokali skorzystają inne dzielnice.

Na program budownictwa komunalnego trzeba zapewnić od 100 do 130 mln zł w każdym roku budżetowym.(egu)
4845