Szkoła w przebudowie

W 2004 roku powstał plan rozbudowy szkoły przy ul. Jagiellońskiej 7. Przez trzy lata uczniowie klas I - III oraz wychowankowie świetlicy korzystali z sal gimnazjum przy ul. Sierakowskiego. Wiosną br. rodzice uczniów zebrali 120 podpisów pod listem do burmistrza Pragi Północ, domagając się przyspieszenia prac oraz zapewnienia, że we wrześniu uczniowie będą mogli wrócić do swej szkoły.

26 maja sprawa ta była tematem spotkania z udziałem zastępcy burmistrza Jarosława Sarny, dyrektor szkoły Haliny Gontarz, Rady Rodziców z przewodniczącym Jerzym Kowalskim i rodziców uczniów klas I - III.

Wiceburmistrz Sarna wyjaśniał przedłużanie się przebudowy szkoły m.in. tym, że straż pożarna stwierdziła wykonanie prac niezgodnie z przepisami. Przy odbiorze budynku okazało się, że nie zamontowano platform dla niepełnosprawnych, które były w projekcie. Instalowanie tych platform w placówkach użyteczności publicznej, w przypadku ich rozbudowy, nakazują nowe, obowiązujące przepisy. Urząd dzielnicy zmuszony był wycofać wniosek o odbiór budynku i uruchomić procedury uzupełniające. Podjęto starania o środki finansowe, co wymagało zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu miasta. Po uzyskaniu w kwietniu br. tych środków rozpoczęto procedury przetargowe. Na platformy wpłynęło 6 ofert. Na remont ogrodzenia i odwodnienie terenu nikt się nie zgłosił, co otwiera możliwości rozpoczęcia procedur poszukiwania wykonawcy "z wolnej ręki".


Wiceburmistrz zapewnił, że dyrekcja szkoły i Rada Rodziców będą informowane o przebiegu prac. Wyjaśnienia nie zadowoliły rodziców, którzy zareagowali słowami: "Obietnic, że się przeprowadzimy, było wiele. W zbyt różowych kolorach Pan mówi"; "Ile będą kosztować te platformy?"; "Czy nie będą one okazją do niebezpiecznych zabaw? ; "Czy urząd dzielnicy nie żałuje, że wycofał wniosek o odbiór budynku?"; "Czy w trzecim roku uczenia moje dziecko wreszcie będzie żywione właściwie?" Pojawiły się nawet propozycje, by szkołę zamknąć na rok, a sprawę oddać do prokuratury lub zburzyć szkołę, a nową wybudować nad Wisłą.


"Spotkałem się z różnymi opiniami co do planów rozbudowy tej szkoły" - powiedział wiceburmistrz Sarna, który inwestycje na Pradze Północ nadzoruje od roku. Mimo zastrzeżeń uznał jednak, że dokończenie inwestycji jest mniejszym złem. Zapewnił, że 13 czerwca udzieli odpowiedzi na pytania, na które nie odpowiedział na spotkaniu.

Pisemną odpowiedź szkoła i Rada Rodziców otrzymały 18 czerwca. Zawiera ona informację, że do budżetu na 2008 rok wprowadzone zostało zadanie pn. "Dokończenie nadbudowy kondygnacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 7" wraz ze środkami w wysokości 360 000 zł na wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, warunkujących oddanie obiektu do użytkowania. W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż platformy przychodowej, 12 czerwca podpisano umowę z firmą ORTOPLUS Kaczmarczyk Hutnik S.J. z siedzibą w Częstochowie - z terminem wykonania do 31 lipca 2008 r. Ponadto, 25 lutego, po uzyskaniu zgody MPWiK na odprowadzenie wód odpadowych z powierzchni utwardzonej na terenie ZS - do kanału przy ul. Kępnej, Urząd opracował projekt budowlany odwodnienia terenu i kosztorys inwestorski; 29 kwietnia przetarg nieograniczony na wybudowanie ogrodzenia terenu ZS wraz z odwodnieniem - został unieważniony z powodu braku ofert. Na stronie internetowej Urzędu ogłoszono kolejny przetarg z terminem składania ofert do 18 czerwca. W założeniach do przetargu przyjęto wykonanie odwodnienia do 31 lipca, a ogrodzenia do 30 sierpnia br. Po wykonaniu tych prac, w pierwszej dekadzie sierpnia Urząd Dzielnicy Praga Północ złoży wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu.

"Przepraszamy rodziców za powstałe utrudnienia w nauczaniu dzieci w minionym okresie, ale były to przyczyny zależne od procedur prawnych. Dołożymy wszelkich starań, aby w dniu otwarcia nowego roku szkolnego wybudowany obiekt był gotowy do użytkowania" - tymi słowami kończy się pismo, podpisane przez zastępcę burmistrza Dzielnicy Praga Północ Jarosława Sarnę.

K.
5991