Znów budują

16 czerwca dyrektor Obermeyer podpisał kolejną umowę na rozbudowę Szpitala Praskiego na kwotę ponad 21 mln zł. Z tego około 5 mln ma być przeznaczone m.in. na remont kuchni i koncepcję projektową łącznika budynków A i B, a reszta na dalszą budowę słynnego już pawilonu A2. Pisaliśmy o tej inwestycji w ciągu ostatnich tygodni niemal w każdym wydaniu.

Ta kwota wystarczy na to, co było zaplanowane na rok bieżący, bo pieniądze na sprzęt pochodzą z innych paragrafów budżetu - mówi dyrektor. - Problemem są jednak wciąż niezapłacone faktury za rok ubiegły - 3,7 mln i narastające w tempie około 4 tys. złotych dziennie odsetki. To, wraz z kosztami zabezpieczenia budowy daje około 700 tys. Szpital sam tego absolutnie nie udźwignie.

Rada Warszawy - o czym też pisaliśmy - przyznała te 3,7 mln złotych. Nie została jednak podpisana umowa dotacyjna, a ustnie wiceprezydent Warszawy sugeruje, by szpital wziął na tę kwotę kredyt, gwarantowany przez miasto. Sprawa będzie jednym z punktów obrad na jutrzejszej, budżetowej sesji Rady Warszawy.

Szkoda, że wszystkie decyzje podejmowane były z co najmniej trzymiesięcznym opóźnieniem: przypomnijmy, że najpierw kwestionowane były procedury przetargowe; mimo że ich prawidłowość potwierdził Urząd Zamówień Publicznych, budowa została wstrzymana i konieczne stało się jej zabezpieczenie. Stracono trzy miesiące, które przy planowym prowadzeniu prac pozwoliłyby na oddanie całej inwestycji już w przyszłym roku. Niepotrzebne też okazało się wydawanie tak wielkich pieniędzy na zabezpieczenie budowy. Niepotrzebnie dopuszczono do narastania odsetek, które i tak trzeba będzie zapłacić, bo firma 3J, wykonawca pawilonu - który i tak wykazał się wielką cierpliwością - nie będzie przecież w nieskończoność kredytował miejskiej inwestycji - oddał sprawę do sądu.

Przypomnijmy, że powstanie nowoczesnego oddziału ratunkowego, poszerzonego o elementy toksykologiczne, pozwoli na włączenie szpitala do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co już zaproponował komendant główny straży pożarnej. Z kolei z racji strategicznego położenia szpitala na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, przy jednoczesnej bliskości stadionu narodowego, byłby on zapleczem medycznym dla Euro 2012. Będziemy informować o dalszym biegu wydarzeń.


T.

Nowy napis na Szpitalu Praskim jest już zainstalowany.
Dyrektor szuka sponsorów, by go jeszcze nieco spatynować i podświetlić.

Fot. Maciej Pilipczuk
4300