Amfiteatr Wisły

4 lipca na konferencji prasowej zorganizowanej na brzegu Wisły po praskiej stronie Maciej Białecki, Przewodniczący Stowarzyszenia "Obywatele dla Warszawy", i Lech Królikowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, zaprezentowali koncepcję zagospodarowania otoczenia Stadionu Narodowego od strony Wisły. Stanowisko TPW i OdW w tej sprawie zostało przekazane Prezesowi Narodowego Centrum Sportu, Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oto treść stanowiska:

Zagospodarowanie otoczenia Stadionu Narodowego od strony Wisły: Amfiteatr Wisły

26 czerwca podczas spotkania mieszkańców z projektantami Stadionu Narodowego, zorganizowanego przez Radę Osiedla Kamionek, prof. Jacek Damięcki zaprezentował program zagospodarowania prawego brzegu Wisły w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem Wybrzeża Szczecińskiego na wysokości Stadionu. Proponuje on m.in. przekrycie trasy Wybrzeża Szczecińskiego tarasem umożliwiającym bezkolizyjne przejście z okolic Stadionu nad brzeg rzeki. Ruch uliczny Wybrzeża Szczecińskiego oraz parkowanie odbywałyby się pod tarasem.

Rozwiązanie to jest zbieżne z koncepcją wypracowaną podczas publicznych dyskusji prowadzonych w 2008 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz stowarzyszenie "Obywatele dla Warszawy". Ich członkowie uważają, że na praskim brzegu, pomiędzy Mostem Poniatowskiego i mostem średnicowym, powinien powstać Amfiteatr Wisły. Ukształtowane w formie amfiteatralnej tarasy dochodzące do brzegu rzeki umożliwią organizowanie otwartych masowych imprez, takich jak koncerty, spektakle plenerowe, "wianki", wystawy, kiermasze okolicznościowe i targi, a także obserwowanie panoramy Warszawy lewobrzeżnej oraz zawodów sportowych i pokazów na rzece. Ten unikatowy w skali kraju element przestrzeni miejskiej podkreślałby też sylwetkę Stadionu Narodowego: widziany z lewego brzegu Wisły, Amfiteatr integrowałby rzekę z zachodnią fasadą Stadionu.

Układ komunikacyjny zmodernizowany na potrzeby Stadionu będzie mógł służyć obsłudze wielkich imprez w Amfiteatrze. Amfiteatr może także wykorzystać możliwości zaplecza sanitarnego, gastronomicznego i parkingowego Stadionu niemal bez dodatkowych nakładów finansowych. Umieszczenie Wybrzeża Szczecińskiego pod płytą tarasu łączącego Stadion z brzegiem Wisły umożliwi organizowanie imprez bez kolizji z ruchem drogowym i wzmożonymi potrzebami parkingowymi. Taras powinien pełnić także funkcje ewakuacyjne podczas imprez sportowych na Stadionie.

Warszawa nie ma odpowiednio urządzonego odcinka brzegu przystosowanego do organizowania masowych imprez związanych z rzeką. Koncepcja Amfiteatru Wisły w połączeniu z tarasem przekrywającym Wybrzeże Szczecińskie jest ważnym uzupełnieniem planu zagospodarowania okolic Stadionu Narodowego. Poprzez łatwy dostęp z Kamionka, Grochowa i Saskiej Kępy umożliwia kontakt z rzeką mieszkańcom miasta oraz użytkownikom Stadionu. Istotne jest, by program Amfiteatru Wisły zastał opracowany już teraz i uwzględniony na wszystkich etapach prac związanych z powstawaniem Stadionu Narodowego.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz stowarzyszenie "Obywatele dla Warszawy" deklarują gotowość udziału w szczegółowych pracach nad funkcją i formą Amfiteatru Wisły.  


Maciej Białecki
Przewodniczący Stowarzyszenia
"Obywatele dla Warszawy"
Lech Królikowski
Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy
5249