Kościoły

Kaplice Maryjne

Idąc od stacji Warszawa - Choszczówka niebieskim turystycznym szlakiem w kierunku północno - zachodnim, docieramy do miejsca niezwykłego - zatopionej w mazowieckich lasach, drewnianej kurpiowskiej kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej Matki Kościoła. Znajduje się ona w siedzibie Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła przy ulicy Świerkowej 4. Instytuty świeckie zatwierdzone zostały przez Piusa XII w 1946 roku jako jedna z form świeckich wspólnot katolickich szerzących postawę apostolską w różnych dziedzinach życia.

Kaplica powstała w 1973 roku, ufundowana przez prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wybrał sobie ten zakątek jako miejsce wypoczynku. Przywieziona została w częściach z Kurpiów. Nie były to jednak czasy sprzyjające budowie kościołów. Kaplica została zaplombowana przez ówczesne władze - budowę wstrzymano. Udało się jednak znaleźć wyjście z sytuacji i uzyskać pozwolenie na budowę. Istniały bowiem w tym miejscu nie wykorzystane fundamenty domu gospodarczego. I właśnie na tych fundamentach stanęła kaplica, którą Stefan Wyszyński poświęcił w 1975 roku. Początkowo miała to być kaplica rekolekcyjna, ale ksiądz prymas zorientował się, że okoliczni mieszkańcy mają daleko do kościoła, więc odprawiana jest tu Msza Święta. Administracyjnie kaplica należy do parafii Jabłonna.

Ta drewniana budowla odznacza się charakterystycznymi motywami kurpiowskimi - szczyty dachu zwieńczone są tzw. śparogami a ściany częściowo rzeźbione. W środku wystrój jest raczej nowoczesny. Na ścianie głównej, za ołtarzem umieszczony jest krzyż ozdobiony rzeźbą z rzadkim w sztuce motywem Matki Boskiej podtrzymującej Chrystusa ukrzyżowanego. Pod sufitem, na biegnącej wzdłuż kaplicy szerokiej drewnianej belce wiszą obrazki malowane na szkle, przedstawiające 14 stacji Drogi Krzyżowej, dzieło i dar plastyczki z Podhala, Zofii Pęksowej. Ona również jest autorką pozostałych trzech obrazów, przedstawiających trzy dary : pól, lasów i wód. Ściany zdobią też trzy gobeliny pochodzące z wystawy prac studentów Akademii Sztuk Pięknych, jaka odbyła się w kościele akademickim a zatytułowanych : "Pan Jezus na krzyżu", "Boże Narodzenie" i "Ostatnia wieczerza".

Kaplica Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej Matki Kościoła była dla księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego miejscem pracy i odpoczynku. Przyjeżdżał tu przynajmniej raz w miesiącu, przeglądał korespondencję, pisał, spacerował. Tu niejednokrotnie odbywały się posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski czy Komisji Maryjnej Episkopatu, jak również spotkania Prymasa Tysiąclecia z biskupami, politykami i grupami rekolekcyjnymi. Bywał tu także kardynał Karol Wojtyła. Prawie bezpośrednio stąd pojechał on w 1978 roku na pamiętne konklawe, które wybrało go papieżem. Obecnie członkinie Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła kultywują dziedzictwo prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okoliczni mieszkańcy ufundowali w 1982 roku poświęconą mu tablicę pamiątkową. Niedaleko Choszczówki istnieją jeszcze dwie kaplice maryjne prowadzone przez jedno zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zgromadzenie powstało w 1857 roku w Petersburgu. Jego założycielem był ksiądz Zygmunt Szczęsny Feliński (1822 - 1895), późniejszy arcybiskup metropolita warszawski. Arcybiskup specjalną czcią darzył Matkę Najświętszą. On to upowszechnił nabożeństwo majowe w całej archidiecezji.

Celem Zgromadzenia było i jest szerzenie chwały Bożej przez pracę nad doskonaleniem się i służenie bliźnim, zwłaszcza ubogim, przez wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie chorych i starców, pracę apostolską przy parafiach i instytucjach kościelnych.

Od połowy lat dwudziestych Zgromadzenie prowadzi zakład dla osieroconych dzieci w dwóch bliźniaczych placówkach oddzielonych od siebie torami kolejowymi linii Warszawa - Legionowo. Pierwsza kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Białołęce Dworskiej przy ulicy Ołówkowej 22 istnieje od 1926 roku. Mieści się w budynku, w którym znajdował się również zakład dla dzieci. W czasie II wojny światowej uległ on zniszczeniu. Siostry wraz z dziećmi szukały schronienia w innych domach Zgromadzenia. Po odbudowie mieści się tutaj Dom Dziecka dla chłopców. Kaplica służy potrzebom sióstr zakonnych, personelu i dzieci tu przebywających. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, ofiarowany Zgromadzeniu przez ojca Mariana Sobolewskiego. Obecnie zakład rozbudowuje się. Po drugiej stronie torów, w Płudach, przy ulicy Klasyków 52 / 54 znajduje się druga kaplica Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Została uruchomiona w 1924 roku, w momencie powstania zakładu dla biednych, osieroconych dzieci. W czasie II wojny światowej siostry przechowywały tu również dzieci żydowskie. Obecnie w rozbudowanym kompleksie mieści się Dom Dziecka dla dziewczynek. Przebywa ich tu w tej chwili ponad 50, w trzech grupach - 1 przedszkolnej i 2 szkolnych.

Sama kaplica jest bardzo skromna. W prezbiterium za ołtarzem wisi obraz patronki kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wystroju dopełniają dwie figury przedstawiające św. Józefa i Serce Boże oraz obrazki Drogi Krzyżowej. Kaplica służy siostrom i dzieciom, ale również okolicznej ludności. Raz dziennie odprawiana jest Msza Święta. Odprawiane są tu też nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe. Siostry prowadzą też rekolekcje dla personelu i dzieci. Wychowanki poza szkołą i modlitwą mają różne ciekawe zajęcia. W okresie świątecznym przygotowują przedstawienia jasełkowe.

Dom Dziecka i kaplica w Płudach otoczone są pięknym parkiem z drzewostanem sosnowo - brzozowym, który sprzyja atmosferze pogodnego skupienia.
7745