Permanentna awantura

Dzisiejszy felieton pozwolę sobie rozpocząć od pytania.

Dlaczego po raz pierwszy w tej kadencji sesja, na której mogą ważyć się losy burmistrza Sosnowskiego, została zwołana na godzinę 15? Zwykle bowiem sesje rozpoczynały się o 10, a niekiedy nawet o 8.

Oto możliwe odpowiedzi. Każdy może wybrać sobie najbliższą jego poglądów, ocen i przekonań. 10 maja sesja rozpoczyna się o 15, ponieważ:

- Ktoś ważny, kto chce być obecny na sesji, wraca dopiero 10 maja z bardzo długiego weekendu.

- Burmistrz nie chce, aby debacie w jego sprawie przysłuchiwali się urzędnicy.

- Im później skończy się sesja, tym mniej czasu będą mieli dziennikarze na napisanie relacji prasowych.

- 10 maja ukazuje się NGP i władze dzielnicy chcą na bieżąco skomentować na popołudniowej sesji zamieszczone artykuły, które zapewne z "obrzydzeniem", ale jednak czytają.

Wyżej wspomniana sesja została zwołana 28 kwietnia, czyli jeszcze przed długim weekendem, lecz jednak do godzin południowych 4 maja radni dzielnicy - oprócz porządku obrad, który został zamieszczony na internetowej stronie urzędu i przesłany im mailami na skrzynki pocztowe - nie otrzymali żadnych z nią związanych materiałów. W porządku obrad, który proponuje przewodniczący rady, znajduje się 18 punktów. W pierwszej części obrad przeważają punkty merytoryczne, dotyczące wyborów w jednostce niższego rzędu dzielnicy Praga Północ - Kolonii Ząbkowska, kolejna korekta budżetu, inicjatywa powołania Muzeum Pragi oraz nadania sali konferencyjnej urzędu dzielnicy imienia Błogosławionego Ks. Ignacego Kłopotowskiego. O ile sprawy Kolonii Ząbkowska i inicjatywa powołania Muzeum Pragi w pałacyku Konopackiego na Strzeleckiej nie budzą kontrowersji (może od razu pomyśleć o filii na Targowej 50/52 z ekspozycją judaików), o tyle nadawanie imion w świeckich jakby nie było urzędach powinno wymagać pewnego zastanowienia. Bo jak bowiem będą wyglądały zaproszenia, na przykład na sesję rady dzielnicy, ot tak. Zwołuję Sesję Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na dzień .... o godzinie...... w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15, sala Błogosławionego Ks. Ignacego Kłopotowskiego (parter)? Przyszłość może dopisać jeszcze bardziej kuriozalne rozwiązania - np. wejście do urzędu poświęcone zostanie rewolucjoniście Stefanowi Okrzei, a wejście do banku Leszkowi Balcerowiczowi.

Duża część sesji znów poświęcona zostaje sprawom wewnątrzorganizacyjnym. Pojawia się po wielu miesiącach projekt uchwały wygaszającej mandat zmarłego 17 stycznia radnego Antoniego Jakubowskiego, projekty uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołanej megakomisji inwestycji, budżetu i finansów, w skład której wchodzą wszyscy radni dzielnicy (kandydaci PiS to pani Elsner i pan Mioduszewski), oraz projekt uchwały odwołującej radnego SLD Mieczysława Wojdygę przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Pragi z funkcji wiceprzewodniczącego komisji kultury fizycznej i sportu za brak pokory. Ostatnią funkcyjną radną SLD pozostaje Danuta Kubiak w komisji mieszkaniowej. Ciekawe, czy dotrwa do końca kadencji, czy też jak pozostałych radnych SLD, PiS ją w ramach tworzenia IV RP wyeliminuje.

W porządku obrad są także korekty budżetu. Zarząd między innymi chce reaktywować parking przy Skoczylasa, opuszczony po latach przez spółdzielnię Uniwersum jako niedochodowy i wnioskuje na ten cel ponad 70 000 złotych. Drogi zarządzie, myślenie nie kosztuje, a może zrezygnować w tym miejscu z niedochodowego parkingu i zaplanować drugą nitkę dotychczas jednokierunkowej ulicy Skoczylasa z miejscami parkingowymi dla mieszkańców (przy okazji remontując istniejącą ulicę) lub urządzić tam teren zielony.

Najciekawsze punkty obrad pozostawiono jednak na koniec. Rada ma zlecić komisji rewizyjnej (w której większość ma PiS) zbadanie przydziału mieszkań komunalnych, co już czynią urzędnicy z miasta po aferze z przydziałem mieszkania dla żony burmistrza Sosnowskiego oraz sprzedaż nieruchomości w okresie kadencji 1998 - 2002, 2002 - 2006 do 30 czerwca br. Tu Czytelnikom należą się małe wyjaśnienia. Obecnie ani burmistrz, ani rada nie mają kompetencji do obrotu nieruchomościami. Kontrola dotyczyć więc ma kadencji poprzedniej. Na pytanie, zadane w tej materii przez jedną z radnych, czy mogło w tym zakresie dochodzić do nieprawidłowości, burmistrz Sosnowski po dwóch tygodniach badania sprawy odpowiedział, że nie może w oparciu o posiadane materiały potwierdzić, ale także wykluczyć ogólnie mówiąc nieprawidłowości. Jeśli tak wygląda odpowiedź burmistrza, który dysponuje całym aparatem urzędniczym, to czego można spodziewać się po komisji rewizyjnej, która do tej pory jak ognia unikała jednoznacznych stwierdzeń i opinii nawet w sprawach ewidentnych, gdy te dotyczyły urzędników PiS. Zresztą do tej pory nie jest zakończona kontrola zlecona tej komisji już ponad rok temu, dotycząca pustostanów mieszkaniowych. Obie kontrole to nic innego jak tylko zasłona dymna, mająca ukryć aferę z przydziałem mieszkania dla żony burmistrza Sosnowskiego. W tych samych kategoriach należy odbierać kolejne punkty porządku obrad, w których burmistrz będzie informował radę o złożonych zawiadomieniach do Prokuratury i zatrudnieniu radnych w jednostkach organizacyjnych dzielnicy. O sprawach tych głośno było już na konferencjach prasowych organizowanych przez zarząd i - jak sadzę - wszyscy radni dobrze o nich wiedzą. Prawdziwym hitem sesji ma być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi dzielnicy. Uchwała w tej sprawie nie ma żadnego prawnego znaczenia, dla Roberta Sosnowskiego jest istotna z powodu stawianych mu zarzutów o nepotyzm. Dla radnych PiS będzie swoistym dylematem: czy mają być solidarni z partią czy dotychczasowym jej liderem (PiS cofnął Robertowi Sosnowskiemu rekomendację na funkcję burmistrza). Dla radnych opozycji będzie to faktem bez znaczenia. Porządek rady może ulec jednak istotnym modyfikacjom i 10 maja wieczorem może się okazać, że Robert Sosnowski nie jest już burmistrzem Pragi Północ.

PS. Wszystkim, a szczególnie radnym PiS, miłej lektury.


Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodniczący klubu
radnych SLD
8357