Wielkie starcie

Na 22 lutego stratedzy PO zaplanowali wielkie starcie z siłami PiS. Atak ma się rozpocząć na praskiej flance, a jego celem będzie próba wyeliminowania z dalszych kampanii samorządowych sprzymierzonego z siłami PiS Jacka Wachowicza, reprezentującego barwy Praskiej Wspólnoty Samorządowej. On ci, desygnowany przez połączone siły PiS i PWS, rozsiadł się nieprawnie na stolcu przewodniczącego praskich rajców. Natarcie PO i LiD ma mieć charakter jawny i frontalny, a o zamierzeniach siły przeciwne zostały poinformowane specdekretem uchwalonym przez porozumienie. Dekret wzywa wszystkich obecnych na placu boju do respektowania prawa i pozbawienia Jacka Wachowicza nie tylko możliwości zasiadania na stolcu przewodniczącego, ale też do wykluczenia go z grona rajców praskich za istotne naruszenie samorządowych kodeksów. Dla rajców PiS będzie to zapewne traumatyczna decyzja, wezwani bowiem zostają do poświecenia swojego sprzymierzeńca w imię honoru, prawa i sprawiedliwości. Decyzję o poświęceniu tego pionka na samorządowej szachownicy podjęło już dawno naczelne dowództwo PiS, a wiadomo: z rozkazami w tej partii się nie dyskutuje. Dokona to wyłomu w szeregach PWS i osłabi morale sprzymierzonych. Nie oznacza to jednak pewnego zwycięstwa porozumienia LiD i PO. Siły po obu stronach zostaną wyrównane, a decydująca batalia rozegra się na forum rajców miasta, tam bowiem zwyciężyła wreszcie koncepcja, aby prezydent stołecznego grodu skorzystała z przysługujących jej uprawnień i wezwała rajców miasta do uchylenia wszelkich dekretów uchwalonych na Pradze Północ od dnia 27 grudnia, uznając je za podjęte wbrew prawu rycerskiemu i statutowi Gminy Warszawa Centrum. Olbrzymia przewaga sił porozumienia PO i LiD na tym odcinku frontu gwarantuje powodzenie tej operacji.

Czym odpowie przeciwnik? Uruchomi zapewne odwody rządowe tak, aby osłabić wydźwięk porażki. PiS dokonał w swych szeregach przegrupowań i wyznaczył już kolejnego głównodowodzącego na froncie mazowieckim. Nowy wojewoda ogłosi zapewne weto wobec decyzji rajców miasta, a jego orzeczenie trafi niechybnie pod osąd trybunałów Rzeczypospolitej.

Jednocześnie na forum naszego grodu toczona będzie inna batalia, mająca na celu wyeliminowanie głównodowodzącej po stronie PO, Gronkiewicz-Waltz.

Pani Prezydent znalazła się bowiem w strefie bezpośredniego zagrożenia. Nie sięgnie jej zapewne bezpośredni ostrzał rajców PiS, dotknąć może jednak kanonada ciężkiej artylerii rządowej i zmusić do tymczasowego ustąpienia z pola. Zapewne w tej batalii obie strony sięgną po arbitrów sądowych, być może końcowym będzie suweren, czyli ogół społeczności Warszawy.


z pola bitwy warszawskiej
Wasz korespondent wojenny
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Północ
Lewica i Demokraci


PS. Szanowni Państwo, pragnę jednocześnie uspokoić i poinformować, iż mimo tego całego zamieszania urząd dzielnicy Praga Północ i radni próbują pracować w miarę normalnie.

Komisja Bezpieczeństwa podjęła działania, które mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w naszej dzielnicy poprzez dodatkowe oświetlenie przestrzeni publicznej. Połączone Komisje Edukacji i Inwestycji skierowały do Komisji Rewizyjnej wniosek o kontrolę przebiegu budowy hali sportowej przy ulicy Kowieńskiej 12/20 (inwestycja ta miała zostać ukończona w roku ubiegłym).

Komisje Sportu, Edukacji i Inwestycji pozytywnie oceniły przebieg przygotowań do rozpoczęcia budowy kompleksu sportowego przy ulicy Kawęczyńskiej 44. Bez przeszkód pracują wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne urzędu. Pełnomocnik Prezydenta na bieżąco wydaje wszelkie decyzje, wynikające z kompetencji przekazanych jej przez Prezydenta Warszawy.
5571