Chłodnym okiem

Budżet, budżet, budżet

Jeszcze daleko do końca roku 2007, a już praktycznie na poziomie dzielnicy zakończyły się prace na budżetem roku 2008. Po raz pierwszy budżet przyjmowany jest w układzie zdaniowym, co powoduje, iż jest bardziej przejrzysty i znakomicie bardziej czytelny. Rok 2008 ma być wyjątkowo dobry dla Pragi. Ogółem dochody i wydatki mają się zamknąć kwotą 255226000 złotych, z czego 234 miliony pochłoną wydatki bieżące, a prawie 21 milionów wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Jeżeli jeszcze dodamy, iż z wydatków bieżących ponad 25,5 mln to wydatki remontowe, to ogółem wygląda to nieźle. Podkreślę raz jeszcze, budżet roku 2008 będzie najwyższym budżetem w dziejach Pragi, w którym największe środki od lat będą alokowane na inwestycje i remonty, bo prawie 47 milionów złotych. Czego zatem my, jako mieszkańcy Pragi, możemy się spodziewać w 2008 roku?

1. Zapewnienia pełnego finansowania bieżących kosztów utrzymania, o ile nie będzie podwyżek (czynsze, energia, woda) placówek podległych samorządowi (szkoły, przedszkola, Dom Kultury, biblioteki, DOSiR, ZGN, ZPPiTPP, OPS).

2. Pełnych dopłat do wspólnot mieszkaniowych

3. Zakończenia zadań:

* Przebudowa Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej i Kamiennej
* Budowa hali sportowej przy SP 127 Kowieńska 12/20
* Oddania do użytku sal lekcyjnych w Zespole Szkół przy Jagiellońskiej 7

4. Kontynuowane będą:

* Rewitalizacji zabytkowych budynków na Pradze, w tym rewitalizacja Ząbkowskiej.
* Prace nad budową hali sportowej przy VIII LO im. Władysława IV
* Prace przygotowawcze do budowy budynków komunalnych przy Jagiellońskiej
* Modernizacja boiska przy Kawęczyńskiej 44
* Realizacja Bibliotecznego Centrum Multimedialnego przy Skoczylasa
* Przebudowa Placu Weteranów 1863 r z budową Domu Kultury i sali widowiskowej

5. Nowe zadania:

* Budowa sali sportowej przy SP 73 - Białostocka 10/18
* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
* Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem parku przy Kawęczyńskiej
* Modernizacja ulicy Białostockiej

Być może, w trakcie roku budżetowego dojdą nowe zadania, o które wnosili radni, w tym także niżej podpisany, na sesji rady dzielnicy. Zależne jest to od decyzji Rady Warszawy w sprawie tzw. wydatków niewygasających, które zarząd określił na kwotę ponad 6,6 miliona złotych. Są to pieniądze, które powinniśmy wykorzystać w roku bieżącym, jednak z różnych przyczyn nie zostały wydane. Na te zadania (budowa hali sportowej przy Kowieńskiej 12/20 i modernizacja boiska sportowego przy Kawęczyńskiej 44) jest zapewnione finansowanie w budżecie przyszłorocznym, jednakże gdyby udało się przesunąć je do wydatków, które nie wygasają z upływem tego roku, zwolniona w ten sposób kwota 6,6 milona mogłaby zostać wykorzystana na inne zadania, przede wszystkim - w mojej ocenie - remontowe. Czas dokończyć wlokący się od lat remont VIII LO im. Władysława IV, wziąć się za praską przestrzeń publiczną, jeszcze mocniej zadbać o lokalową substancję komunalną. Potrzeb jest wiele.

Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Północ
Lewica i Demokraci
5359