Chłodnym okiem

Budżet 2009

W październiku ubiegłego roku w felietonie "Budżetowa kuchnia" starałem się przybliżyć Państwu procedury tworzenia budżetu, czyli katalogu dochodów i wydatków, corocznie realizowanych w naszej dzielnicy. Dziś nasz budżet nie jest projektem, o którym pisałem w październiku, lecz stał się już faktem.

Jak wygląda on w rzeczywistości? W tegorocznym budżecie miasto zaprojektowało nam plan dochodów i możliwość wydatków na poziomie 264 milionów złotych. Pozwolę sobie na rozłożenie tej kwoty na czynniki pierwsze, aby mocniej uwypuklić ich strukturę. Największą kwotę w budżecie stanowią wydatki bieżące - jest to 236,8 miliona złotych. Na wydatki bieżące składają się zarówno wynagrodzenia i pochodne - 115 milionów złotych jak i wydatki rzeczowe - ponad 109,6 miliona złotych. Od razu pragnę Państwa uspokoić, że owe 115 milionów złotych nie idzie wyłącznie na pensje dla urzędników z Kłopotowskiego. Samorząd praski jest bowiem pracodawcą dla ponad 2200 pracowników, z których większość stanowią nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej (ponad 1500 osób). Pracownicy samorządowi to także pracownicy bibliotek, domu kultury, ośrodka sportu, zarządu gospodarowania nieruchomościami i praskich terenów publicznych, oraz ośrodka pomocy społecznej. Wychodzi na to, że praski samorząd jest w chwili obecnej chyba jednym z największych pracodawców w naszej dzielnicy. Przechodząc do dalszego rozbioru praskich wydatków, należy zauważyć wydatki rzeczowe - 109,6 miliona złotych. W ich strukturze główną pozycję stanowią środki przeznaczone na remonty. Ogółem będzie to kwota ok. 25 milionów złotych, w zdecydowanej większości alokowana na remonty substancji komunalnej (17 milionów złotych na remonty zasobów stanowiących w 100% majątek miasta plus 5,3 miliona złotych dopłat do zaliczki "B" we wspólnotach mieszkaniowych), a także remonty dróg (ok. 1 miliona złotych) i placówek oświatowych (ok. 1,7 miliona złotych). Pozostałe 75 milionów to w większości koszty utrzymania infrastruktury, czyli opłaty za media (co, ccw, woda i kanalizacja, energia elektryczna, telefony), a także podatki, zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, drobne naprawy i zakupy, szkolenia, ubezpieczenia, odszkodowania itp. Oprócz wydatków bieżących realizowane na Pradze będą wydatki inwestycyjne, których poziom w 2009 roku wynosić ponad 27 milionów złotych. Najważniejsze pozycje z zakresu inwestycji w tegorocznym budżecie to budowa boiska sportowego wraz zapleczem przy ulicy Kawęczyńskiej 44 - 6,7 miliona złotych, rewitalizacja praskich nieruchomości - 5,5 miliona złotych, inwestycje w sferę oświaty i edukacji - 4,7 miliona złotych oraz modernizacja ulicy Białostockiej, czyli dział Transport i łączność - 1 milion złotych. Dramatu więc nie ma, choć zapewne przydałyby się jeszcze większe pieniądze, szczególnie na remonty kamienic, choćby na wymiany bądź zamontowanie drzwi wejściowych czy remonty i malowanie klatek schodowych, które często pędzla malarskiego od wieków nie widziały.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5248