Chłodnym okiem

O praskich pieniądzach ciąg dalszy

Swój ostatni felieton o budżecie dzielnicy na 2009 rok kończyłem takim zdaniem. "Dramatu więc nie ma, choć zapewne przydałyby się jeszcze większe pieniądze...". Felieton ledwo zdążył się ukazać, a otrzymaliśmy sygnał, iż budżet możemy zwiększyć o kolejne 12 milionów. Pokrycie wydatków znajdować się będzie w "zwiększeniu środków do dyspozycji dzielnicy", czyli gwarantuje je budżet Warszawy - głosiło otrzymane pismo. Na sesji rady uchwała budżetowa przeszła jednogłośnie, mamy więc po stronie wydatków 276 milionów złotych. Po raz kolejny sprawdziła się stara wojskowa maksyma "im więcej potu na ćwiczeniach ....". W sprawie tej korekty radni spotykali się wielokrotnie zarówno na komisjach, jak i poza nimi w ramach koalicji PO-SLD. Kształt zmian jest wypadkową wielu elementów, z których najważniejsze to chęć zaspokojenia niezbędnego poziomu wydatków stałych i zamkniecie trwających niekiedy od lat remontów i inwestycji. Osobiście liczę, że po zwiększeniu wydatków o 2,3 miliona złotych będę świadkiem otwarcia w tym roku trzech obiektów sportowych na Pradze - hali sportowej przy SP 127 Kowieńska 12/20, kompleksu sportowego przy Kawęczyńskiej 44 i "Orlika" przy Targowej 86. Zwiększyliśmy do kwoty 5,3 miliona złotych wydatki na rewitalizację praskich kamienic i być może uda się wejść w tym roku z programem na ulicę Stalową. Liczę, że kolejne placówki oświatowe, m.in. z Namysłowskiej i Objazdowej będą po wakacjach wyglądały zdecydowanie lepiej niż przed nimi. Po raz kolejny zabezpieczając w budżecie ponad 1 milion złotych spróbujemy się zmierzyć z modernizacją terenów wewnątrzosiedlowych, w ramach zadania "rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej". W niniejszej korekcie nie zapomnieliśmy o kulturze, sporcie i rekreacji, a także o pomocy społecznej. Zwiększyliśmy o 600 000 złotych do kwoty 2,4 miliona złotych zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ostatnio bowiem, o czym także pisałem, Rada Warszawy podniosła stawki czynszowe i należy liczyć się ze zwiększonym popytem na dodatki mieszkaniowe. Warto przypomnieć także, że tego typu usługi realizują wydziały lokalowe urzędów dzielnic. Wraz z podniesieniem czynszów liczyć należy na zwiększenie dochodów dzielnicy z tego tytułu. Jeśli takie środki się pojawią, muszą na Pradze być przeznaczone na dalsze remonty kamienic PS. Szanowni Państwo, dotarły do mnie sygnały na temat błędów w ostatnio wręczanych Wam nowych umowach najmu. Najczęstszy z nich to nienaliczenie zniżki 5% za brak centralnej ciepłej wody w mieszkaniach, gdzie wodę podgrzewa się piecami gazowymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontaktowanie się z właściwymi administracjami.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4934