Chłodnym okiem

Budżet 2008 - wykonanie

Wykonanie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy, bo taką ma oficjalnie nazwę to, co potocznie nazywamy budżetem dzielnicy, pokazuje, jak w roku poprzednim gospodarze dzielnicy rządzili publicznym groszem. Aby środki wydawać, trzeba je uprzednio pozyskać. W 2008 dzielnica Praga Północ zrealizowała dochody na poziomie ponad 262 mln zł, na które składały się:

* dotacje celowe z budżetu państwa - 17 827 038 zł
* subwencja oświatowa - 39 320 351 zł
* środki na programy z UE - 354 931 zł
* środki wyrównawcze z m.st. Warszawy - 108 879 869 zł
* środki z tytułu podatku od nieruchomości - 25 309 677 zł
* dochody bieżące i majątkowe - 70 615 178 zł

Z grubsza corocznie ponoszone wydatki, z punktu widzenia szarego obywatela, można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to wydatki stałe - konsumpcyjne, druga to remonty, trzecia - inwestycje. Klasyfikacja budżetowa ujmuje jednak wykonanie załącznika w innych kategoriach i wyróżnia wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki rzeczowe oraz wydatki majątkowe. Jak przedstawia się to za rok ubiegły w liczbach bezwzględnych? Wykonanie budżetu ogółem 262 217 045 zł, z czego na wydatki bieżące 238 872 484 zł, a na wydatki majątkowe - 23 344 561 zł. Wśród wydatków bieżących największe pozycje to wydatki rzeczowe - 120 943 277 zł i wynagrodzenia i pochodne - 106 241 111 zł. Tyle liczb na początek; z nich bezpośrednio nie wynika, na co dzielnica środki wydatkowała. Pozwolę sobie więc zajrzeć w głąb tabelek ze sprawozdań i nieco Państwu pewne zagadnienia przybliżyć. Tradycyjnie największe pozycje w budżecie to oświata, na którą w roku ubiegłym wydano ponad 93 mln zł, gospodarka mieszkaniowa - ponad 78 mln zł i pomoc społeczna - 32 mln zł. Warto przypomnieć, że na Pradze funkcjonuje 13 przedszkoli i 27 szkół różnych rodzajów, począwszy od szkół podstawowych do liceów ogólnokształcących, uczy się w nich ponad 13 500 uczniów, a pracuje prawie 1100 pedagogów. Z kolei wydatki na gospodarkę mieszkaniową - to wydatki na utrzymanie w eksploatacji technicznej ponad 13 tysięcy mieszkań komunalnych o kubaturze ponad 0,5 miliona m2 i prawie 30 ha towarzyszącej im powierzchni (zieleń, podwórka, place). To 23 mln zł na remonty zasobów komunalnych i kolejne 23 mln zł dopłat do zasobów miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w tym 5,8 mln zł dopłat do zaliczek remontowych. Pomoc społeczna to prawie 7000 podopiecznych, czyli 1/10 mieszkańców Pragi. Udzielane mieszkańcom różnorodne formy pomocy to zarówno usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, dożywianie dzieci, zasiłki stałe i rodzinne, dopłaty do czynszu i dodatki mieszkaniowe. Dzielnica zabezpiecza finansowanie wielu innych zadań, która nam wydają się być naturalne i często nie zastanawiamy się, ile to kosztuje. Sprzątanie i utrzymanie dróg lokalnych, zieleni, funkcjonowanie bibliotek i domu kultury, hale sportowe i basen to wydatki zarówno na ich eksploatację i remonty, a także budowę nowych obiektów, tak niezbędnych na Pradze.

Warto więc zauważyć, że w roku ubiegłym zakończono wreszcie realizację zadania określanego jako przebudowa Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej i Kamiennej, zrealizowano gruntowną modernizację ulicy wewnętrznej pomiędzy Brechta i Szanajcy. Kontynuowana jest rewitalizacja budynków na Pradze, choć z wiele mniejszym rozmachem niźli bym tego oczekiwał. Zakończono rozbudowę i uruchomiono budynek z salami szkolnymi przy ZS Jagiellońska 7. Wróciła ekipa i kończy budowę hali sportowej przy Kowieńskiej 12/20. Uruchomiono Biblioteczne Centrum Multimedialne przy Skoczylasa. Trwa budowa boiska sportowego z zapleczem przy Kawęczyńskiej 44. W bólach rodzą się niezbędne dokumenty do rozpoczęcia budowy Domu Kultury z salą widowiskową przy Placu Weteranów 1863 roku oraz budowy budynków komunalnych przy Białostockiej i Jagiellońskiej. Pamiętamy także o przedszkolu przy Markowskiej i hali sportowej przy VIII LO im Władysława IV, lecz te zadania muszą jeszcze poczekać. Końcowa refleksja, zresztą nie tylko moja, jest taka, iż budżet 2008 był niezwykle trudny i napięty, lecz zarówno w układzie rzeczowym jak i finansowym został zrealizowany całkiem przyzwoicie, najlepiej na Pradze od kilku lat. Fakty i liczby mówią same za siebie.

PS . Pragnę nieśmiało przypomnieć, że w roku 2008 na Pradze Północ rządziła koalicja PO-SLD.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6636