Chłodnym okiem

Czynsze: podwyżki-obniżki

W październiku ubiegłego roku Rada Warszawy po dwóch podejściach, awanturze w koalicji, głosami radnych PO podjęła uchwałę Nr XLI/1272/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012. Jednym z elementów tej uchwały, najbardziej nagłośnianym, który wkrótce dotknie najemców prawie 100 tys. lokali komunalnych w Warszawie, w tym ponad 12 tysięcy na Pradze - jest podwyżka czynszu. Czynsz jest jednym z kilku składników opłat, które mieszkańcy wnoszą za korzystanie z mieszkań komunalnych (opłaty za ciepłą i zimną wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie - tam, gdzie te media istnieją, idą na konta firm dostarczających te usługi, którymi są SPEC i MPWIK. Miasto jest tylko poborcą i przekaźnikiem tych wpłat). Do niedawna średni czynsz na Pradze nie przekraczał 2 zł za m2. Po regulacji, która wejdzie fizycznie w życie po 1 czerwca br, czynsz może wzrosnąć do 6 zł za m2.

Piszę "może", bowiem w uchwale Rady Warszawy wprowadzono możliwość uzyskania wielu obniżek. Można je podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to techniczna obniżka czynszu, o której wcześniej już pisałem. Przypomnę pokrótce, że obniżki te są stosowane niejako automatycznie, a wynikają z rzeczywistego stanu technicznego oraz wyposażenia lokali i wszyscy z Państwa, którzy otrzymali już nowe umowy powinni mieć je uwzględnione. Z wszystkimi wątpliwościami w tych sprawach proszę zgłaszać się do administracji na Burdzińskiego 7, Bródnowską 24, Tarchomińską 14 czy Mackiewicza 11 lub do radnych dzielnicy. Do mnie osobiście dotarł jeden sygnał, gdzie nie naliczono zniżki za brak centralnej ciepłej wody w budynku wyposażonym w piecyki gazowe. Uchwała miasta przewiduje także uzyskanie tzw. dochodowej obniżki czynszu. Przyznawana ona jest na wniosek najemcy lokalu i udzielana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużania na kolejne okresy, o ile nadal utrzymuje się niski dochód gospodarstwa domowego. Obniżka dochodowa przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 200% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Na dzień dzisiejszy owe 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1012,65 zł, a 200% kwoty w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1350,20 zł. Wnioski o zniżkę dochodową składamy w siedzibach administracji, których adresy wyżej wymieniłem. W zależności od dochodów rodziny może zostać udzielona zniżka od 20 do 60% stawki czynszu. Kwota wszystkich zniżek technicznych i dochodowych nie może być jednak niższa niż 1,20 zł m2, to jest tyle, ile wynosi stawka czynszu dla lokalu socjalnego. W tym miejscu warto także przypomnieć, że wszyscy mieszkańcy, bez względu czy zamieszkują w lokalach komunalnych, spółdzielczych, czy mają lokale własnościowe, spełniający kryteria wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Pierwsze z nich to dochód w gospodarstwie jednoosobowym do 175% najniższej emerytury - (obecnie 1181,43 zł), w gospodarstwie wieloosobowym do 125 % najniższej emerytury na jedną osobę - (obecnie 843,86 zł). Drugim kryterium jest wielkość powierzchni mieszkaniowej, która nie może przekraczać 35 m2 na 1 osobę, 40 m2 na 2 osoby, 45 m2 na trzy osoby itd.

Wnioski w tych sprawach składać można w siedzibie Urzędu Dzielnicy na Kłopotowskiego 15. Warto wiedzieć także, że otrzymanie zniżki dochodowej i technicznej nie zamyka drogi do ubiegania się o ustawowy dodatek mieszkaniowy.

PS. Osobiście będę starał się zadbać, aby zwiększone dochody z tytułu wzrostu stawek czynszu były przeznaczane na remonty budynków komunalnych i nowe inwestycje mieszkaniowe.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6156