Chłodnym okiem

Budżet 2010

Przez chwilę zastanawiałem się, jakiemu tematowi poświęcić pierwszy felieton w 2010 roku. Postanowiłem, że będą to pieniądze. Były one zapewne tematem wielu świątecznych i noworocznych życzeń, oprócz powinszowań zdrowia i pomyślności. Oczywiście, życzę Państwu, aby w bieżącym roku nie brakowało ich w domowych portfelach. Lecz ten felieton pragnę poświęcić pieniądzom publicznym, które w obecnym roku będą wydatkowane na Pradze.

W tegorocznym budżecie miasto zaprojektowało nam plan dochodów i możliwość wydatków na poziomie 264 milionów złotych. Co składa się na tę olbrzymią kwotę ponad ćwierć miliarda złotych? Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki bieżące, jest to ponad 235 milionów złotych. Co kryje się pod nazwą wydatki bieżące? Najprościej rzecz ujmując, są to pieniądze, które należy wydać, aby dzielnica funkcjonowała w sposób prawidłowy. Na wydatki bieżące składają się zarówno wynagrodzenia i pochodne - 112,8 miliona złotych jak i wydatki rzeczowe - ponad 108 milionów złotych. Owe 112,8 milionów złotych przeznaczonych na wynagrodzenia, pokrywa tylko w niewielkim stopniu pensje dla urzędników z Kłopotowskiego - 17 milionów złotych. Pozostała kwota prawie 100 milionów złotych idzie na pokrycie wynagrodzeń ponad 2200 pracowników, dla których samorząd praski jest pracodawcą. Większość z nich stanowią nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej (ponad 1500 osób), a także pracownicy bibliotek, domu kultury, ośrodka sportu, Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami i Praskich Terenów Publicznych oraz ośrodka pomocy społecznej. Praski samorząd jest w chwili obecnej jednym z największych pracodawców w naszej dzielnicy.

Wśród wydatków rzeczowych główną pozycję stanowią środki przeznaczone na remonty. Ogółem będzie to kwota ok. 20 milionów złotych w zdecydowanej większości przeznaczona na remonty substancji komunalnej. Ponad 14 milionów otrzymają w formie dotacji instytucje kultury i ośrodek sportu na Pradze. Warto też pamiętać o wydatkach inwestycyjnych, których poziom w 2010 roku wynosi ponad 29,5 miliona złotych. Najważniejsze pozycje z zakresu inwestycji w tegorocznym budżecie to nakłady ponad 22 milionów złotych na gospodarkę nieruchomościami. Wśród nich podstawowe pozycje to budowa budynków mieszkalnych na Białostockiej - 8,6 miliona, budowa budynków komunalnych na Jagiellońskiej - I etap - 6,6 miliona, rewitalizacja Ząbkowskiej - 1,3 miliona i rewitalizacja innych zabytkowych budynków na Pradze (Białostocka 6 i 8 Markowska 12, 14, 16 itp. za prawie 6 milionów). W zakresie inwestycji drogowych wszystkie środki zostaną alokowane na modernizację ulicy Białostockiej - 4,9 miliona. Czołową inwestycją oświatową pozostanie adaptacja pomieszczeń przy Otwockiej na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej - 1,7 miliona.

Jeszcze większe pieniądze na Pragę trafią w wyniku prowadzonych inwestycji miejskich. Najważniejszą z nich będzie budowa metra. Zacznie się zmieniać układ komunikacyjny w rejonie Dworca Wschodniego, zostanie oddany do użytku pawilon A-2 w Szpitalu Praskim. Niezależnie od tego, nadal będę wraz klubem radnych SLD wnosić do miasta o dodatkowe środki na remonty kamienic nie tylko tych zabytkowych. Pamiętamy, że we wszystkich mieszkają ludzie, a jednym z podstawowych zadań gminy jest zabezpieczanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a tych w zakresie gospodarki mieszkaniowej na Pradze nie brakuje.


Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5652