Chłodnym okiem

Inwestować na Pradze(2)

W poprzednim numerze NGP zająłem się niełatwym procesem inwestowania. Pokazując niektóre elementy tego procesu wspomniałem, iż znaczącym inwestorem w naszej dzielnicy jest też m.st. Warszawa, czyli samorząd. Najważniejszą inwestycją od wielu lat, która wkrótce się rozpocznie, będzie niewątpliwie budowa praskiego odcinka metra (4 miliardy złotych). Przypomnijmy, że po naszej stronie Wisły powstaną dwie stacje drugiej linii (Warszawa Wileńska i Dworzec Stadion) i że obie linie będą się przecinały i łączyły na stacji Świętokrzyska. Sama budowa metra w znaczący sposób będzie oddziaływać na naszą dzielnicę i wymusi wiele nowych rozwiązań, zarówno komunikacyjnych, jak i drogowych. Po pierwsze, zmienione zostaną trasy tramwajowe i ich przebieg. Największe zmiany to budowa łącznika z rejonu 11 Listopada przez Targową, Ratuszową, Jagiellońską do Solidarności, mówi się o budowie trzeciej nitki Wybrzeża od Kłopotowskiego do Mostu Gdańskiego, która odciążać będzie zamkniętą na czas inwestycji Targową. Ruch tramwajowy z Pragi Południe skierowany zostanie na most Poniatowskiego. Znaczące zmiany czekają także obszar pomiędzy Wisłą a Dworcem Wschodnim w związku z EURO 2012. Kolejarze obiecują lifting samego dworca i przebudowę peronów, a m.st. Warszawa - kontynuację budowy Trasy Świętokrzyskiej od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Zabranieckiej (25 mln złotych), a być może fragmentu Trasy Tysiąclecia, łączącego Pragę Północ i Południe. Nie są to jedyne duże inwestycje miejskie na Pradze. W tym roku zakończy się na pewno rozbudowa Szpitala Praskiego i placówka ta przyjmie pierwszych pacjentów. Na dokończenie inwestycji i wyposażenie pawilonu A 2 w budżecie stolicy zarezerwowano ponad 48 mln złotych. Pierwsze duże pieniądze (23 mln złotych), co zwiastuje rzeczywisty początek inwestycji, pojawiły się w budżecie m.st. Warszawy na budowę Muzeum Warszawskiej Pragi, pierwszej miejskiej placówki muzealnej po tej stronie Wisły. Inwestuje wreszcie sama dzielnica. W jej załączniku inwestycyjnym w tym roku na różnorodne zadania przeznaczone jest prawie 30 milionów złotych. Ponad połowa z tego to zadania związane z gospodarką mieszkaniową, na które składają się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej czy budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I. Kontynuowana będzie także modernizacja ulicy Białostockiej.

Praga Północ, mimo iż jest dzielnicą silnie zurbanizowaną, nadal ma wiele ciekawych terenów inwestycyjnych. Ostatnio wiele mówi się o terenach powojskowych przy Szwedzkiej, na swoje przeznaczenie czeka także kilka hektarów przy 11 Listopada. Teren przy Szwedzkiej władająca nim Agencja Mienia Wojskowego ostatnio wystawiła na przetarg. Ważny także dla rozwoju Pragi jest teren Portu Praskiego. Niestety, trwające od lat konflikty własnościowe wokół tego obszaru skutecznie paraliżują wszelkie potencjalne inwestycje. Mam jednak nadzieję, że uruchomienie II linii metra zintensyfikuje poczynania inwestorów po naszej stronie Wisły, kreując nowe ciekawe rozwiązania architektoniczne, zmieniające obraz naszej dzielnicy.

PS. Kontynuowana będzie rewitalizacja praskich kamienic.


Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5444