Chłodnym okiem

Budżet 2009 - wykonanie

Jak co roku jeden z felietonów poświęcam wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy, czyli mówiąc normalnym językiem, staram się przedstawić Państwu jak samorząd na Pradze gospodarował publicznymi, czyli naszymi pieniędzmi.

W roku ubiegłym wydatkowano na Pradze ponad 270 milionów, a konkretnie 270728249 złotych. Olbrzymia kwota, ponad ćwierć miliarda złotówek, prawie 90 milionów dolarów. Ubiegłoroczne wydatki można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to wydatki stałe - konsumpcyjne, druga to remonty, trzecia - inwestycje. Zgodnie jednak z klasyfikacją budżetową wykonanie załącznika ujmuje się w innych kategoriach i wyróżnia wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki rzeczowe oraz wydatki majątkowe. Za ubiegły rok w liczbach bezwzględnych przedstawia się to następująco. Wykonanie budżetu ogółem 270728249,38 złotych, z czego na wydatki bieżące 250070758,20 złote, a na wydatki majątkowe - 20657491,18 złotych. Wśród wydatków bieżących największe pozycje to wydatki rzeczowe - 124670260,80 złotych oraz wynagrodzenia i pochodne - 112803453,62 złotych. Już tradycyjnie największe pozycje w budżecie to oświata, na którą w roku ubiegłym wydano prawie 93 miliony złotych - na Pradze bowiem funkcjonuje 13 przedszkoli i 27 szkół różnych rodzajów, począwszy od szkół podstawowych do liceów ogólnokształcących, uczy się w nich ponad 13 500 uczniów, a pracuje prawie 1100 pedagogów. Kolejne pozycje to wydatki na gospodarkę mieszkaniową - ponad 82 miliony złotych - ze środków tych utrzymuje się w eksploatacji technicznej ponad 13 tysięcy mieszkań komunalnych o kubaturze ponad 0,5 miliona m2, i prawie 30 ha towarzyszącej im powierzchni (zieleń, podwórka, place). A z kwoty tej 21 milionów złotych wydatkowano na remonty zasobów komunalnych i kolejne 23 miliony na dopłaty do zasobów miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w tym 6,5 miliona złotych na dopłaty do zaliczek remontowych. Duże środki na Pradze (ponad 32 miliony złotych) przeznaczone zostały na pomoc społeczną.

Prawie 7000 mieszkańcom udzielono w roku ubiegłym pomocy, zarówno w zakresie usług opiekuńczych, dożywiania dzieci, zasiłków stałych i rodzinnych dopłat do czynszu i dodatków mieszkaniowych.

Na co poszło pozostałe 63 miliony? Sprzątanie i utrzymanie dróg lokalnych, zieleni, funkcjonowanie bibliotek, domu kultury, hal sportowych i basenu to także wydatki bieżące i dotacje. Warto także zauważyć rozpoczęte i realizowane inwestycje. Kontynuowana jest rewitalizacja budynków na Pradze - w roku ubiegłym wydatkowano na to zadanie 4,2 miliona złotych. Na inwestycje sportowe poszło ponad 9 milionów. Najważniejsze pozycje z tego zakresu to budowa boiska sportowego wraz zapleczem przy ulicy Kawęczyńskiej 44, dokończenie hali sportowej przy SP 127 Kowieńska 12/20 i "Orlika" przy Targowej 86. Inwestycje w sferę oświaty i edukacji pochłonęły 1,6 miliona złotych, a modernizacja ulicy Białostockiej, czyli dział Transport i łączność - 1 milion. Ruszyła też z dawna oczekiwana budowa budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej 51, na co wydatkowano 2,7 miliona złotych.

Budżet 2009 był niezwykle trudny i napięty, lecz zarówno w układzie rzeczowym, jak i finansowym, został zrealizowany całkiem przyzwoicie. Rządząca Pragą koalicja PO-SLD nie ma się czego wstydzić.Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5621