Chłodnym okiem

Plany miejscowe 2

Rozsypał się worek z planami miejscowymi. Niedawno na sesji, 27 kwietnia, opiniowany był mpzp Pragi Centrum, a dzień później został wyłożony do opiniowania mpzp rejonu Dworca Wschodniego. Plan ten obejmuje tereny w dzielnicach Praga Północ i Praga Południe ograniczone:

"- od północnego zachodu: ulicami Sprzeczną, Targową, Kijowską, Markowską oraz linią wyznaczoną przez krawędź tarasu przed budynkiem przy ul. Kijowskiej 11 i linią wyznaczoną przez wschodnią ścianę budynku przy ul. Tysiąclecia, jak również ul. Podlaską,

- od północnego wschodu: linią, którą wyznacza zachodnia ściana hali zakładu sprężyn FSO i jej przedłużeniem do nasypu kolejowego oraz linią wyznaczoną przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego, zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej, biegnącą przez tereny PKP do ul. Żupniczej,

- od południowego wschodu: ulicami Żupnicza i B. Joselewicza oraz wschodnią linią zabudowy ul. Lubelskiej i jej przedłużeniem do jeziorka Kamionkowskiego,

- od południa: północną linią brzegową Jeziorka Kamionkowskiego i jej przedłużeniem do zachodniej granicy Parku im. I. Paderewskiego, zachodnią granicą Parku im. I. Paderewskiego, północną granicą parkingu i północną krawędzią alei pieszej położonej na północ od pomocniczego boiska treningowego i jej przedłużeniem do linii kolejowej, granicą dzielnic Praga Południe i Praga Północ biegnącą wzdłuż linii kolejowej oraz ul. Zamoyskiego."

Szczegółowo z zapisami planu każdy może się zapoznać jeszcze do 28 maja, w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1 piętro XVII lub w siedzibie Urzędu dzielnicy Praga Północ w godz. od 8.00 do 16.00 ewentualnie na stronie internetowej

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia_informacje/Plan_zagospodarowania_rejonu_Dworca_Wschodniego_wylozenie.htm.

Nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 14 maja odbędzie dyskusja publiczna w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00. Sprawą także będą się zajmowały merytoryczne komisje rady dzielnicy i zapewne rada dzielnicy na swoim najbliższym posiedzeniu 17 maja. Plan ten jest szczególnie ważny. Obejmuje bowiem rejony bezpośrednio związane z zapleczem EURO 2012, Dworzec Wschodni, przystanek kolejowy Warszawa - Stadion, planowany terminal autobusowy, założenia Trasy Tysiąclecia i Nowo-Kijowskiej lub jak kto woli przedłużenia trasy mostu Świętokrzyskiego. Już we wstępnej fazie budził opory i wiele kontrowersji poprzez próbę mocnej ingerencji w strukturę istniejącego układu urbanistycznego. Co autorzy planu, czyli ponownie firma Dawos nam zaprezentują, zobaczymy. Tak czy inaczej każdy może składać uwagi co do planu na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2010 r. Rada dzielnicy zapewne to uczyni.Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5175