W hołdzie męczennikom Narodowej Sprawy30 września został odsłonięty i poświęcony pomnik przy ulicy Namysłowskiej. Pomnik wzniesiono staraniem Społecznego Komitetu Byłych Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego, dzięki wysiłkowi organizatorów i ogromnemu zaangażowaniu byłej więźniarki tutejszej kaźni pani Jadwigi Obrępalskiej. Na uroczystość poprzedzoną mszą świętą w kościele Matki Boskiej Loretańskiej przybyły delegacje i poczty sztandarowe z całej Polski. Dokładniej z 34 oddziałów związku. Tam gdzie były więzienia dla więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Po mszy, której przewodniczył biskup Zbigniew Kraszewski, Duszpasterz Kombatantów Polskich, były więzień, delegacje przemaszerowały pod pomnik. Tutaj w asyście Kompanii Honorowej Garnizonu Warszawskiego WP w obecności paruset zgromadzonych byłych więźniów i mieszkańców Pragi, nastąpiło odsłonięcie obiektu i jego poświęcenie. W podniosłej tej uroczystości uczestniczyli m.in.: minister Jacek Taylor, wiceprezydent Warszawy Wojciech Kozak, prezes Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego Bohdan Szucki, dyrektor Zarządu Dzielnicy Praga Północ Ireneusz Tondera i duchowieństwo. Odczytano list od premiera Jerzego Buzka. Wśród honorowych gości znajdowali się twórcy pomnika: artysta-rzeźbiarz Dariusz Kowalski i architekt Sławomir Korzeniowski.

Na głazach pomnika umieszczone są dwie tablice. Na tablicy z lewej strony widnieje napis: Teren więzienia karno-śledczego nr III Warszawa - Praga. W latach 1944-1956 miejsce tortur i straceń żołnierzy polskich podziemnych organizacji niepodległościowych. Miejsce zbrodni NKWD i UB. Na tablicy z prawej strony umieszczono napis: W hołdzie męczennikom Narodowej Sprawy lat 1944-1956. By pamięć o nich wiecznie żyła i inspirowała do ofiarnej Służby Ojczyźnie.

Tekst i foto P.E.
 
Żeby powiększyć miniaturę kliknij na niej

3889