Program "Stokrotka"
pięciolatki w szkołach Pragi Północ


5 września w filii SP Nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 odbyła się inauguracja pilotażowego programu edukacyjnego "Stokrotka" czyli "Systemu wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym - pięciolatki w szkołach Pragi Północ". Program zainicjował Urząd Dzielnicy Praga Północ we współpracy ze stołecznym Biurem Edukacji, w celu wyrównania szans edukacyjnych praskich pięciolatków.

Więcej miejsc dla przedszkolaków, utworzenie klas sportowych i dwujęzycznych, więcej nauczycieli specjalistów, wsparcie dla alternatywnych form edukacji oraz warsztaty dla rodziców. To tylko część działań przewidzianych w programie wsparcia dla Pragi Północ. Tylko 59 % pięciolatków z Dzielnicy Praga Północ uczęszcza do przedszkoli.

Należy jednak przyjąć, iż cześć dzieci uczęszcza do przedszkoli w innych dzielnicach, nie ma jednak danych dotyczących ich liczby. Aby to zmienić, ratusz uruchomił program wsparcia, którego głównym celem jest objęcie wychowaniem przedszkolnym maksymalnie dużej liczby dzieci w wieku 5 lat, czyli przed rozpoczęciem obowiązkowego wychowania przedszkolnego, przede wszystkim z rodzin borykających się z kłopotami finansowymi, niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Program da szansę na wyrównanie startu szkolnego u dzieci, które oprócz wiedzy i umiejętności otrzymają pomoc materialną w postaci ciepłego posiłku,bezpłatnej wyprawki i pomocy dydaktycznych. W praktyce jednak do programu może przystąpić każde dziecko pięcioletnie mieszkające na terenie Pragi Północ. Nie ma żadnych ograniczeń dochodowych, ani kwalifikowania. Wystarczy zgłosić się do jednej z placówek oświatowych, prowadzących grupy 5-latków w ramach programu "System wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym - pięciolatki w szkołach Pragi Północ" w skrócie - program "Stokrotka". Program finansowany jest przez miasto stołeczne Warszawa, które przeznaczyło na ten cel 880 tys. zł, w tym, na remonty i przystosowanie pomieszczeń 360 tys. zł, na dożywianie 90 tys. zł oraz na wyprawki 7 tys. z, a ponadto na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej.

Przyjęto, że na terenie dzielnicy jest 250 dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2003), które nigdy nie uczęszczały do przedszkoli. Przygotowano ofertę na 150 dzieci, obecnie, zgłoszonych jest 100 dzieci (stąd "Stokrotka").

SP 258 - 48 dzieci

SP 50 - 20 dzieci

SP 73 - 25 dzieci.

W razie kolejnych zgłoszeń, możliwe jest zorganizowanie jeszcze jednej grupy, prawdopodobnie na Namysłowskiej. Każde z dzieci otrzyma bezpłatną wyprawkę przedszkolną o wartości 70 zł. Wyjściowo, program zakładał przyjęcie do przedszkoli dodatkowo około 150 wychowanków i utworzenie 6 oddziałów przedszkolnych w 3 placówkach: filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 - 4 oddziały, w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 - 1 oddział, w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7 - 1 oddział. Obecnie jest ok. 28 miejsc wolnych, w razie potrzeby nabór może być zwiększony do 50 miejsc.

Zajęcia w przedszkolu będzie prowadziła profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, która będzie realizować podstawę programową obowiązującą w przedszkolu (wg rozporządzenia MEN) w godzinach od 8.00 do 13.00. Po tym czasie, w godzinach 13.00- 17.00 prowadzone będą dla dzieci zajęcia świetlicowe, aż do odebrania dzieci z przedszkola przez opiekunów. Pobyt w przedszkolu jest bezpłatny, zapewnione są też dwa bezpłatne posiłki - śniadanie i obiad.

  
5349